Terug naar overzicht

Foutje bij nieuwe wijze ziekmelden

Met het feit dat verzuim vóór half negen gemeld dient te worden bij de academiedirectie is niet ingestemd door de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR). ‘Er is klaarblijkelijk een vergissing ontstaan in de nieuwe afspraak’, meldt AMR-voorzitter Ton Perlo. Hij stuurt zo snel mogelijk een brief naar de Raad van Bestuur dat er iets mis is gegaan. 

Centrale ziekmelding

‘We hebben ingestemd met het nieuwe verzuimprotocol, maar met uitzondering van de ziekmelding’, verheldert Perlo. ‘De AMR vindt dat dat centraal moet gebeuren.’ Zo ging het de afgelopen jaren ook in zijn werk bij Avans en de medezeggenschapsraad zag geen aanleiding om die werkwijze te veranderen.

Perlo kondigt aan dat de AMR op korte termijn gaat praten over de gang van zaken en of de nieuwe methode van verzuimmelding wel praktisch is. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?