Terug naar overzicht

Hbo’er achteraf blij met opleiding

Dat blijkt uit de nieuwe Hbo-monitor, die binnenkort zal verschijnen. De hogescholen hebben meer dan zestienduizend voormalige studenten vragen gesteld over de opleiding die ze achter de rug hebben. De enquête werd ongeveer anderhalf jaar na afstuderen voorgelegd. De belangrijkste resultaten staan al op de website van het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA, dat de monitor maakt.

Over het algemeen zijn alumni van de hogescholen goed te spreken over hun opleiding. Bijna vier op de vijf zou ook bij nader inzien voor dezelfde opleiding kiezen. Vooral leraren zijn tevreden met hun studiekeuze: 87 procent is er achteraf nog steeds blij mee. 

Kunstenaars en economen minder tevreden 

Maar kunstenaars en economen morren. Meer dan één op de drie afgestudeerden van het kunstonderwijs had liever een andere opleiding gevolgd. Hetzelfde geldt voor dertig procent van de economen. Die laatste groep was in de monitor van vorig jaar juist iets vrolijker gaan oordelen: toen had slechts één op de vier achteraf spijt.

De enquête is eind 2008 afgenomen, toen de economische crisis nog maar net toesloeg. Daardoor zijn sommige cijfers nu al achterhaald, zoals de percentages van werkloze afgestudeerden en het oordeel over de hbo-opleiding als voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor dat laatste gaven jonge leraren overigens de hoogste waardering: een 7,1. 

Waardering voor docenten niet overweldigend 

Net als vorig jaar is de waardering voor hbo-docenten voldoende, maar niet overweldigend. Hun praktijkervaring en inhoudsdeskundigheid krijgen een 7,1 terwijl hun beschikbaarheid en didactische vaardigheden gemiddeld een 6,8 scoren. 

Het draait in de Hbo-monitor om de mening van afgestudeerden. Dat kan verschillen van studentenoordelen. Ongeveer eenderde van de hbo-studenten haakt immers voortijdig af. Die groep zou waarschijnlijk een ander oordeel vellen over de studeerbaarheid van de opleidingen en de tevredenheid over de eigen studiekeuze. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?