Terug naar overzicht

Hbo’ers minder gemotiveerd

Het rapport zal binnenkort verschijnen, maar er staan al cijfers online. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête van onderzoeksbureau ResearchNed onder 3247 hbo’ers en 5455 universitaire studenten.

Op een schaal van 1 tot 5 (van ‘weinig gemotiveerd’ tot ‘zeer gemotiveerd’) geven hbo-studenten zichzelf aan het begin van hun opleiding een 4,2. Dat is één tiende meer dan hun collega’s van de universiteit. 

Motivatie zakt in negen maanden 

Maar de waardering van eerstejaars hbo’ers voor hun eigen motivatie zakt in negen maanden tijd af naar een 3,8. Ouderejaars komen op een 3,7 uit. Universitaire eerstejaars boeten slechts 0,2 punten in en komen – net als ouderejaars – op een 3,9 uit.

Uiteindelijk verwijt zeven procent van de universitaire studenten zichzelf onvoldoende gemotiveerd te zijn: net iets meer dan de zes procent aan het begin van de opleiding. In het hbo neemt deze groep veel rapper toe: van vier naar elf procent. 

Slechte administratie en slechte docenten 

Ontmoedigde hbo’ers wijten hun afnemende motivatie aan de slechte administratie van hun opleiding (42 procent), het weinig uitdagende onderwijs (35 procent), slechte docenten (26 procent) of een van de andere mogelijkheden die de onderzoekers noemen (te schools, te moeilijk, verkeerd beeld van de opleiding, enzovoorts). Slechts 29 procent zegt dat dit er allemaal niets mee te maken heeft. Die hebben misschien liefdesverdriet of kampen met andere problemen.

Aan de universiteit is het lastiger te peilen waarom bepaalde studenten hun motivatie verliezen. Slechts zeventien procent van deze groep raakt ontmoedigd door administratieve perikelen, één op de vijf vindt de opleiding niet uitdagend genoeg en bijna evenveel studenten hadden een verkeerd beeld bij aanvang van de opleiding. Maar veel meer studenten (de helft van alle ontmoedigde wo’ers) zeggen dat het ergens anders aan ligt.

Masteropleiding 

Er staat nog veel meer informatie in de tabellen. Ongeveer een kwart van de hbo-studenten is van plan om na de bacheloropleiding door te studeren. Van de ouderejaars onder hen zegt de helft te gaan werken als het diploma behaald is. Een kwart weet het nog niet. Universitaire studenten krijgen ook voor hun masteropleiding studiefinanciering en negen van de tien studenten is dan ook van plan na de bachelor een master te gaan halen.

Aan masterstudenten is gevraagd welke motieven meespelen bij de keuze voor een masteropleiding. De overgrote meerderheid (87 procent) gaat voor de inhoud, en dat geldt nog sterker studenten van researchmasters (90 procent) en niet-aansluitende masters (91 procent). Ruim driekwart van de studenten van researchmasters wil graag de wetenschap in en tweederde verwacht dankzij de gekozen masteropleiding direct toegang te hebben tot een promotietraject. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?