Terug naar overzicht

In 2010 duidelijkheid over associate degree

Het associate degree is een tweejarige hbo-opleiding tussen het hoogste niveau in het mbo (mbo-4) en de vierjarige hbo-bacheloropleiding. De doelgroep bestaat uit net afgestudeerde mbo’ers en oudere werkenden, die een vierjarige bacheloropleiding om uiteenlopende redenen niet zien zitten. Sinds 2006 lopen er proefopleidingen aan de hogescholen: in totaal zijn er nu 92 ad-programma’s aan 21 instellingen.

Instroom niet optimaal 

Een tussenevaluatie in 2008 was overwegend positief. De korte opleidingen hadden ‘een duidelijke aantrekkingskracht’ op mbo’ers en werkenden. Ook de werkgevers waren tevreden. Alleen de instroom liet hier en daar te wensen over.

Volgend jaar moet duidelijk zijn of er genoeg animo is voor de ad’s, wat afgestudeerden met het diploma kunnen, en of ze doorstromen naar een vierjarige hbo-bachelor . ‘Het is nu zeker te vroeg om de ad definitief in te voeren’, vindt Plasterk. Hij wil de eindevaluatie van 2010 afwachten, en beslist dan of het ad een plaats krijgt in het hoger onderwijsstelsel. Ook het onderzoek van de commissie-Veerman zal daarbij meewegen.

ROC-locaties 

Het aanbod pilots wordt intussen uitgebreid met nieuwe vestigingsplaatsen. De ad’s kunnen ook op ROC-locaties worden gevolgd, op voorwaarde dat die een samenwerkingsverband hebben met een hogeschool. ‘Wel moet duidelijk zijn dat met deze pilots geen “franchisemodel” wordt beoogd, waarbij de BVE-instelling feitelijk het ad verzorgt en de hogeschool het getuigschrift alleen maar “afstempelt’”, schrijft Plasterk. ‘Het blijft bij het ad gaan om hbo.’ [IB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen bericht:

Onenigheid over associate degree 15-05-09 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?