Terug naar overzicht

International studies is hot

‘De wereld wordt steeds kleiner, internationale studies zijn “in” en we staan als Avans en als IBMS opleiding goed bekend, zowel in binnen- als buitenland’, zegt directeur Nies Rijnders over de groei van zijn academie. ‘Vroeger ging je automatisch om de hoek studeren. Nu komen studenten uit Eindhoven en Utrecht speciaal naar Avans omdat we goed in de rankings staan.’

Geen verkort traject voor mbo'ers 

Met zijn grote aantallen buitenlandse studenten neem ASIS een aparte positie in binnen Avans. ‘Om internationaal een goede positie te behouden moet je blijven vernieuwen. Wij leggen de lat erg hoog. Zo bieden we mbo’ers geen verkort traject aan, omdat in het verleden is gebleken dat het studiesucces dan gering is en de voortijdse uitval groot. Wij willen geen uitval van tachtig procent en daarom hebben we samen met de drie grote MBO instellingen in Brabant dit besproken.’ 

Rijnders denkt het aantal Nederlandse studenten bij ASIS mede daarom ook niet veel meer zal stijgen. ‘Het kan zijn dat er in februari nog een toestroom is van mbo’ers die geen baan kunnen vinden, maar dat zullen geen grote aantallen zijn.’ Wel zal er bij de samen met AAFM nieuw te starten opleiding Finance and Control nog sprake zijn van een toename jaarlijks. Deze opleiding start per september 2010.

Wervingsgebieden 

De komende jaren gaat ASIS de werving in een aantal landen intensiveren: China, India, Rusland, Turkije, Zweden en Duitsland.  ‘Deze landen zijn voor ons aantrekkelijke wervingsgebieden.’

Buitenlandse studenten hebben zich jarenlang vooral gefocust op de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Dat begint te veranderen in het voordeel van onder andere Nederland. ‘Veel mensen hebben het beeld dat het onderwijs in de VS en Groot-Brittannië van hoge kwaliteit is. Natuurlijk heb je toppers als Oxford en Yale. Daar kom je niet bij in de buurt. Maar ASIS  en Avans kunnen makkelijk concurreren met het niveau dat daar onder zit.’

Buitenlandse afkomst 

Uiteindelijk wil Rijnders toe naar een situatie waarin de helft van de studenten van  buitenlandse afkomst is. ‘Dezelfde verdeling wil ik ook bij de medewerkers van de academie. Momenteel werken we al met elf niet Nederlandse docenten. Een echte internationale academie.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?