Terug naar overzicht

Klachtencommissie voor economiestudenten

Net voor de zomervakantie stuurde academiedirecteur Ed van Sprundel een brief naar zijn studenten met daarin de acties die hij ging ondernemen om de onvoldoendes van het Studententevredenheidsonderzoek 2009 weg te werken. Het vormen van een klachtencommissie is daar één van.  

Examencommissie

‘Vaak komen studenten met klachten uit bij de examencommissie, maar er zijn veel zaken waar die commissie niets mee kan. Vanaf vorige maand kunnen studenten daarom terecht bij de klachtencommissie AAFM’, legt Van Sprundel uit.

De studenten hoeven niet gelijk een mail naar de klachtencommissie te sturen als ze het ergens niet mee eens zijn. Ook bij de AAFM geldt nog steeds dat de direct betrokkene altijd het eerste aanspreekpunt is. Pas als dat niet leidt tot de gewenste oplossing kan de klachtencommissie AAFM worden ingeschakeld.

Werkwijze

Alle studenten van de academie zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van het bestaan en de werkwijze van de klachtencommissie. Ook op blackboard staat een link naar de commissie. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?