Terug naar overzicht

Mensensmokkel particuliere hogeschool

De directeur van de European University of Professional Education (EUPE) in Den Haag is opgepakt, evenals twee medewerkers die freelance voor de school werkten. Computers, geld en documenten zijn in beslag genomen.

Signalen 

De Vreemdelingenpolitie Haaglanden kreeg volgens het OM de afgelopen maanden signalen dat er dingen niet klopten met de inschrijving en verblijfstatus van een aantal studenten aan de European University. 

De jongeren zouden onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald. Ze moesten een ‘aanzienlijk bedrag’ vooruit betalen en kregen uiteindelijk vrijwel geen onderwijs. Hun restte volgens het OM niets anders ‘dan voor weinig geld te gaan werken in banen die hen werden aangedragen’.

Alarmerend rapport 

Het OM wil niet zeggen wanneer dit speelde. In januari van dit jaar publiceerde de Onderwijsinspectie al een alarmerend rapport over de werving van buitenlandse studenten. Hun vooropleiding deugt niet, ze spreken nauwelijks Engels of verdwijnen in de illegaliteit, aldus de Inspectie. Eén van de onderzochte instellingen was de EUPE.

Er is al jaren heisa om de hogeschool. In september 2006 had de Onderwijsinspectie zware kritiek op de kwaliteitszorg en de administratie van de hbo-instelling. Die zou niet kunnen garanderen dat haar studenten de juiste vooropleiding hadden. De EUPE kreeg de kans om orde op zaken te stellen, maar mocht in de tussentijd geen nieuwe studenten aannemen.

Kritiek 

De onderwijsinspectie bleef kritiek houden, maar adviseerde de minister uiteindelijk om de instelling niet uit het systeem te gooien: de EUPE bleef een ‘aangewezen’ instelling en kon diploma’s uitreiken die door de overheid werden erkend. Voorwaarde was dat de opleiding business administration uiteindelijk geaccrediteerd zou worden.

Dat gebeurde in mei 2008. Alles was volgens de NVAO in orde, van interne kwaliteitszorg tot onderwijsprogramma. En als het nog niet helemaal tiptop was, lagen er in ieder geval solide plannen. Ook zijn de werkstukken van alle studenten onder de loep genomen.

Anonieme medewerker 

Volgens een EUPE-medewerker, die anoniem wil blijven, heeft de actie van het OM niets met het huidige onderwijs te maken. ‘Kunt u zich voorstellen dat er in Nederland bij een erkende opleiding studenten worden gedwongen te werken en vrijwel geen onderwijs krijgen?’

Het OM heeft niet bekend gemaakt wanneer precies de mensenhandel en oplichting zou hebben plaatsgevonden. Het zal na het faillissement in 2005 zijn geweest, toen de hogeschool werd overgenomen. Wellicht heeft de instelling studenten geworven toen er tijdelijk geen nieuwe studenten mochten worden aangenomen. Of de instelling heeft valsheid in geschrifte gepleegd tijdens de accreditatie. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?