Terug naar overzicht

Miljoenen voor kunst en techniek

‘De kunstacademie moet zodanig onder handen worden genomen, dat de levensduur van het gebouw met tien jaar verlengd wordt’, legt Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur van Avans, de plannen uit. Het gebouw moet na de ingreep weer aan alle eisen van de arbo en brandweer voldoen. ‘Waar mogelijk komen er ook klimatologische aanpassingen, maar het zal er nooit ’s zomers koel en ’s winters lekker warm zijn.’

Buitengewoon groot onderhoud 

Het oude gebouw moet voor ruim twee miljoen euro aangepakt worden. ‘Buitengewoon groot onderhoud, noemen we dat. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld reparaties van de vloeren’, verklaart Kamsma. Er is al een inventarisatie gemaakt van alle aanpassingen die nodig zijn. ‘We praten nog met de brandweer over een aantal punten, maar op korte termijn komen we daar helemaal uit’, verwacht de bestuurder. De Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst zal zelf de verbouwingen leiden en partijen voor de klussen inschakelen.

Drie miljoen voor techniekhal

In de techniekhal moet efficiënter met de ruimte worden omgegaan. De Academie voor Bouw & Infra, Academie voor Industrie & Informatica en de opleiding Advanced Business Creation zijn samen aan het nadenken over de inrichting. ‘Zij bedenken hoe hun onderwijs er over tien jaar uitziet. Aan de hand daarvan bekijken we welke ingrepen nodig zijn om in de techniekhal kwalitatief goed onderwijs te bieden’, meldt Kamsma. Voor de aanpassingen moet eerst nog een Programma van Eisen komen. ‘Dat hoeft niet lang te duren’, denkt de bestuurder.

Externe interesse Lovensdijkstraat

Omdat de prioriteit ligt bij de Bossche verbouwingen, was het even stil rond de renovatie van het Avansgebouw aan de Lovensdijkstraat. ‘Inmiddels hebben we drie scenario’s bedacht met de directies van de academies daar. Die zijn het beste samen te vatten als: een light-onderhoud, medium-onderhoud of een hele make-over. Daar hebben we nog geen keuze in gemaakt, omdat een externe partij zich gemeld heeft’, zegt Kamsma. 

Deze interesse voor de locatie van buitenaf wil Avans eerst afwachten. ‘We willen bekijken of dat aantrekkelijk is voor ons. Zo ja, dan gaan we op dat pad verder. Is dat niet het geval, dan maken we alsnog de keuze voor welk onderhoud we gaan plegen.’ In de eerste helft van 2010 verwacht Kamsma dat de besluitvorming hierover op hoofdlijnen rond is. [EvG]

Zie ook het eerder verschenen bericht:

Goedkeuring verbouwing Den Bosch 19-10-2009 

en het Puntdossier over nieuwbouw Den Bosch. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?