Terug naar overzicht

Nieuwe opleidingen voor AB&I

Stedenbouw is nu nog een major bij de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed. Vanaf september 2010 moet de studie op eigen benen staan. De standplaats van de bachelor staat nog niet vast. ‘De NHTV in Breda vraagt tegelijkertijd een opleiding Stedenbouw aan. Om elkaar zo min mogelijk te beconcurreren, komt de opleiding waarschijnlijk in Den Bosch terecht,’ legt directeur Peter Hollants uit.

Geen rekenmodellen

Op de studie Watermanagement zullen studenten waarschijnlijk tot 2011 moeten wachten. Ook die opleiding zal naar alle waarschijnlijkheid in Den Bosch starten. Hollants: ‘Watermanagement wordt een soort kruising tussen Milieukunde en Civiele Techniek. De harde, technische kant van Civiele Techniek blijft grotendeels achterwege. Geen uitgebreide rekenmodellen dus. De studenten worden uiteindelijk opgeleid om grote waterprojecten te coördineren.’

Nieuw segment

Om de opleidingen van genoeg studenten te voorzien, boort de academie een nieuw segment scholieren aan. Hollants: ‘Wij verleggen de koers en richten ons niet meer alleen op havisten met een profiel Techniek & Natuur. Die zijn er maar een beperkt aantal. Bij Stedenbouw en Watermanagement kunnen straks ook scholieren terecht met het profiel Economie & Maatschappij.’

Dat het principe werkt, blijkt volgens Hollants uit de kersverse opleiding Bouwmanagement en Vastgoed die afgelopen september in Tilburg startte: ‘Van de 45 studenten die er instroomde, had de helft een profiel Economie & Maatschappij. Op die manier willen we ook het aantal studenten bij Watermanagement en Stedenbouw op peil brengen.’

Bouwkunde Fontys

De komst van de twee opleidingen is bovendien een reactie op het bericht dat Fontys Eindhoven in 2010 wil starten met Bouwkunde. Hollants: ‘In hoeverre dat ten koste gaat van onze instroom is lastig om te zeggen. Maar van de huidige bouwkundestudenten is 25 procent afkomstig uit de regio Eindhoven. Misschien dat zij in de toekomst kiezen voor minder reisafstand. Met Watermanagement en Stedenbouw kunnen we deze terugloop compenseren.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?