Terug naar overzicht

Nog veel discussie over doorstroom mbo

Doorstroom nu! is de titel van de eerste regionale aansluitingsconferentie die gisteren is gehouden in Eindhoven en werd georganiseerd door Avans, Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Zuyd. 

‘De instroom vanuit het mbo neemt toe. We moeten ervoor zorgen dat die studenten daadwerkelijk afstuderen’, zegt Marcel Wintels, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fontys, in zijn openingstoespraak. 

Associate degree vergoot de doorstroomproblematiek 

Wintels maakt duidelijk geen voorstander te zijn van het Associate Degree (AD). ‘Mensen die het hbo-niveau aankunnen, krijgen een hbo-diploma. Mensen die het niet aankunnen moet je als hbo geen ander diploma aanbieden.’ De voorzitter vindt dat het  hbo het AD niet moet omarmen. ‘We moeten terughoudend zijn met het Associate Degree. Je moet het alleen doen bij en met het ROC.’ Volgens Wintels vergroot het AD de doorstroomproblematiek alleen maar. Zijn woorden zorgen voor een eerste ‘bommetje’ tussen het publiek.

Doorstroom en uitval neemt toe 

Cees Terlouw, lector Aansluiting bij Saxion, presenteert cijfers over de doorstroom. ‘Die neemt de laatste jaren toe. Opvallend is dat ook het aantal uitvallers toeneemt.’ Volgens de lector is dat te wijten aan slechte studieloopbaanbegeleiding. ‘Mbo’ers maken de verkeerde studiekeuze of kunnen de omslag naar het hbo niet maken. Er moet in het voortraject beter geselecteerd worden.’

Intakegesprekken alleen voor mbo'ers? 

Selectie is het toverwoord van de dag. Al snel gaat de discussie over intakegesprekken voor alle mbo’ers. Belachelijk vind hbo-student en voormalig mbo’er Peter Popping; ‘Foute studiekeuzes, het niveau niet aankunnen. Dat geldt niet alleen voor mbo’ers maar ook voor havisten. Alle eerstejaars zouden een intakegesprek moeten hebben.’ Getuige de reactie uit de zaal zijn veel mensen het daar  mee eens.

Is uitval en de verkeerde studiekeuze maken eigenlijk wel zo erg? Decaan Peer Trepels van Avans vindt van niet. ‘Je moet al keuzes maken terwijl je daar eigenlijk niet aan toe bent. Het probleem is dat ouders je zitten te pushen en ook de studiefinanciering niet ingericht is op een verloren jaar.’

Fontysvoorzitter Wintels vindt het ook niet erg als een student de verkeerde keuze maakt. ‘Maar dat moet niet de helft van de studenten zijn. Dan doe je als hbo iets verkeerd.’

Mbo niet alleen voortraject van hbo 

Is doorstromen nodig? Student Peter Popping vindt van niet. ‘Mbo’ers leren een vak. Het moet niet zo zijn dat het mbo alleen maar een voortraject naar het hbo wordt.’ Trepels sluit zich daar bij aan; ‘ Mbo’ers kunnen ook binnen hun werk op een hoger niveau komen. Misschien nog wel hoger dan dat van een hbo’er.’ [AR] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?