Terug naar overzicht

Opnieuw respijt voor studentenadministraties

Peildatum

Normaal gesproken moeten universiteiten en hogescholen op peildatum 1 oktober aan de IB-Groep doorgeven hoeveel studenten zich bij hen hebben ingeschreven. Deze aantallen hebben invloed op de hoogte van de overheidsbekostiging.

Vorig jaar gaf het nieuwe inschrijfsysteem Studielink problemen bij de verwerking van aanmeldingen. Toen vroegen enkele hogescholen uitstel, maar dit keer hebben zij de deadline naar eigen zeggen gehaald. Het probleem schijnt nu te liggen bij een universiteit die het systeem voor het eerst gebruikt.

 

Beter gewerkt

Volgens Ton Christophersen, directeur van de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie van Avans Hogeschool, heeft Studielink dit jaar veel beter gewerkt dan vorig jaar. ‘Toen hadden wij veel werk met het controleren van gegevens, zoals diploma’s, cijferlijsten en persoonsgegevens. Studenten moesten daarvoor bijvoorbeeld nog een keer een kopie van hun paspoort opsturen. Studielink heeft die controle dit jaar voor 60 tot 70 procent gedaan.’

Snellere postverwerking

Om tijdige inschrijving te verbeteren is Avans zelf in april gestart met het Project Succesvol inschrijven. ‘We hebben de hele keten nog eens goed doorgenomen. Er is gekeken hoe de postverwerking bijvoorbeeld sneller kan en de communicatie tussen de diensten, die bij de inschrijving betrokken zijn, beter. Het project wordt binnenkort geëvalueerd. Het is nog geen successtory. Het ging al veel beter, maar sommige academies zouden liever nog eerder de instroomcijfers hebben.’ [BB/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?