Terug naar overzicht

Pabo’ers mogen specialiseren

Dat zei CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk gisteren in een overleg met zijn partijgenoot staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Hij vindt het wel een goed idee dat pabo-studenten voor een specialisatie kunnen kiezen, bijvoorbeeld jonge kinderen of oudere kinderen. Maar dat mag geen gevolgen hebben voor hun lesbevoegdheid.

Specialisatie kan oplossing zijn 

Want daar neigt de Tweede Kamer naar. De pabo’s moeten hun studenten nu de kennis bijbrengen waarmee ze kleuters en twaalfjarigen kunnen lesgeven en dat heeft niet altijd zin. Wie les gaat geven aan de onderbouw, heeft weinig aan een vak als Engels. Wie de oudere kinderen moet onderwijzen, krijgt juist te weinig Engels. Specialisatie kan een oplossing zijn, meent bijvoorbeeld Marjan Besselink van de PvdA. 

Deelcertificaten 

Van Dijk wees op verschillende schooltypes. Sommige geven juist Engels in groep 1 en 2. En op andere scholen geven onderwijzers van groep 1 tot groep 8 aan dezelfde klas les. Zulke scholen zouden met de beperking van de lesbevoegdheid in de knoop kunnen raken. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om in te schatten of iemand ondanks een specialisatie voor de hogere klassen ook aan jongere kinderen les kan geven, meent Van Dijk. Hooguit zag hij iets in het halen van extra ‘akten’, oftewel deelcertificaten voor bepaalde vakken.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt houdt alle mogelijkheden open en stelt de beslissing nog even uit. Ze vindt de kwestie zo fundamenteel dat ze niet overhaast de knoop wil doorhakken, ook al liggen er stapels adviezen en rapporten. VVD’er Halbe Zijlstra mopperde daar eerst over, maar aan het eind van het debat begreep hij het wel: ‘Als ik zie hoeveel wensenlijstjes u meekrijgt, dan is het inderdaad goed dat u de tijd neemt.’

Lof voor inspanningen 

Zowel de VVD als de regeringspartijen CDA en PvdA prezen de pabo’s voor hun inspanningen. Er was veel kritiek en de pabo’s zijn er nog niet, maar er is al veel gewonnen. ‘Als iets goed gaat, mogen we dat ook wel eens zeggen’, aldus Zijlstra. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?