Terug naar overzicht

Paul Rupp ook voorzitter van voetbalclub

Rüpp voetbalde zelf ooit in het eerste elftal van de Udense club. Zijn vader, een commandant van de vliegbasis in Eindhoven, was er lange tijd trainer. Op dit moment voetballen de twee zoons van de bestuurder bij de vereniging.

Nevenfuncties

De nieuwe voorzitter zal spaarzaam met zijn tijd moeten omspringen, want hij heeft veel om handen. Andere nevenfuncties van Rüpp zijn bijvoorbeeld het bestuurslidmaatschap van de Stichting Administratiekantoor Drukkerij/uitgeverij De Winter B.V., het Wetenschappelijk instituut van het CDA en het voorzitterschap van de Stichting restauratie St. Petruskerk Uden. Ook is hij voorzitter van de Regieraad Brabant/Zeeland Bouwend Nederland en lid van een aantal stichtingen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Half november neemt gedeputeerde Rüpp afscheid van de provincie Noord-Brabant, om per 1 december te starten als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Avans. ‘Avans telt nationaal mee. De school staat in de top tien wat betreft omvang. Ik wil vooral aan de buitenwereld laten zien hoe goed Avans het eigenlijk doet’, zegt Rüpp in een interview in Punt03 die nu in de bakken ligt. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?