Terug naar overzicht

SpotLICht: drie keer per jaar symposium

Het gaat om drie symposia, die plaatsvinden in de grote collegezaal van Avans in Breda. ‘Het is de bedoeling om telkens een bekende deskundige over het thema van het symposium uit te nodigen. Vervolgens komt een specialist binnen Avans aan het woord’, vertelt een van de organisatoren, Niek van Hoof van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC).

Munitie 

Na de lezingen, is er een soort markt in de blauwe ruimte voor de collegezaal. ‘Daar kunnen academies laten zien waar zij mee bezig zijn, door middel van affiches, discussies of demonstraties.’ Er worden bovendien telkens ‘reviewers’ benoemd. Die beoordelen het symposium kritisch en geven er hun commentaar op, wat munitie moet zijn voor een discussie.   

Het LIC hoopt met deze aanpak meer docenten te trekken. ‘Ik weet dat docenten vaak zeggen dat hun roosters vol zitten, maar hier zouden academiedirecteuren toch ruimte voor moeten geven’, vindt Van Hoof. ‘Het gaat om het professionaliseren van docenten, met telkens een innovatieve insteek. Docenten kunnen tijdens de symposia inspiratie opdoen.’

Information Literacy 

Het eerste symposium op 10 december gaat over  het actuele onderwerp ‘studie-uitval, studiesucces’. Op 4 maart staat het thema ‘information literacy’ op het programma. ‘Dat gaat over informatiegeletterdheid’, legt Van Hoof uit. ‘In dit informatietijdperk is het belangrijk dat studenten leren hun weg te vinden in het aanbod, dat ze goed zoeken en dat ze leren bronnen te beoordelen. Barack Obama heeft het daar onlangs over gehad in een proclamatie, waarin hij oktober 2009 uitroept tot een ‘National Information Literacy Awareness Month’.  

 

Het derde en laatste symposium op 3 juni gaat over het ‘lerende brein’. Hier zal onder meer LIC-medewerker Anita Heijltjes informatie geven over de werking en ontwikkeling van het brein in relatie tot onderwijs. Zij is bezig met een promotie-onderzoek over dit onderwerp. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?