Terug naar overzicht

Studentenenquetes gaan samen

Twee jaar lang bestonden het landelijke Studenttevredenheidsonderzoek (STO) van de HBO-raad en de Nationale Studenten Enquête (NSE) naast elkaar. Niet iedereen was daar gelukkig mee, want studenten zouden langzamerhand moe worden van alle enquêtes: ze krijgen immers ook nog allerlei evaluatieformulieren van hun eigen opleiding voorgelegd. Dit zou de respons verlagen en de resultaten vertekenen.

Blij mee

‘We zijn er heel blij mee’, zegt Wil Kwinten van het  team Onderwijs en Evaluatie van het Leer- en Innovatiecentrum en lid van de landelijke klankbordgroep die aan de samenvoeging meewerkte. ‘De bundeling leidt tot schaalvergroting waardoor financieel meer mogelijk is. Er wordt gewerkt aan een on-line rapportage tool voor Avansgebruikers. Analyses kunnen direct door de opleidingen worden gemaakt op het moment dat het nodig is.’

De nieuwe enquête zal geen stellingen voorleggen – zoals in het STO het geval was – maar vragen stellen. Studenten geven geen rapportcijfers meer – zoals in de NSE – maar een waardering van 1 tot 5. Bovendien zal het onderzoek niet langer dan tien minuten in beslag nemen en zullen de vragen neutraler worden, zegt Wilma de Buck van de website Studiekeuze123.nl.

5-puntsschaal

‘Vragen zijn neutraler dan stellingen’, legt Kwinten de keuze uit. Over de vraag welke puntenschaal je moet gebruiken, kun je volgens hem lang discussiëren. Maar de gekozen 5-puntsschaal heeft in ieder geval als voordeel dat er minder variatie is, waardoor vergelijken makkelijk wordt. ‘Uiteindelijk wil men vooral weten of de waardering positief of negatief is.’

Het aantal ondervraagde studenten wordt veel groter. Als het aan de HBO-raad ligt, zullen ieder jaar alle hbo-studenten van alle opleidingen de vragenlijst per e-mail toegestuurd krijgen. In de Nationale Studenten Enquête werden grote opleidingen om het jaar onderzocht en kleine opleidingen iedere drie jaar. Ook was de uitkomst tot nog toe gebaseerd op een kleinere steekproef.

Critici

Het is nooit duidelijk geworden waarom de HBO-raad niet direct met de Nationale Studenten Enquête in zee is gegaan en een eigen onderzoek is gestart. Volgens de hogescholen was hun eigen onderzoek slechts een bundeling van bestaande onderzoeken. Critici meenden dat de hogescholen het landelijke onderzoek wilden beïnvloeden. [BB/HOP, PM]

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?