Terug naar overzicht

Symposium over studeren met autisme

Hoewel studenten met een stoornis in het autistisch spectrum op de basisschool en het voortgezet onderwijs veel begeleiding krijgen, is deze hulp op het hbo niet zo vanzelfsprekend. ‘Maar ook op het hbo hebben deze studenten extra hulp nodig’, vertelt Avansdecaan Els van Lith.

Communicatief zwak of juist extravert

Studenten met een autistisch stoornis lopen tegen verschillende problemen aan. Zo kunnen ze moeite hebben met plannen, structuur aanbrengen in hun werk, werken in groepen en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Vaak zijn ze sociaal en communicatief niet sterk. Van Lith: ‘Niet alle studenten voldoen aan al deze kenmerken. Soms is een student communicatief zwak, maar anderen zijn extreem extravert.’

Inmiddels heeft Avans een protocol opgesteld voor de begeleiding van deze studenten. Het symposium op 3 november is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over deze groep studenten.

Kenmerken en ervaringen

Tijdens de bijeenkomst van 13.30 tot 17.00 uur praat Joost Dierckx van de Reinier van Arkelgroep over kenmerken, vormen en diagnostiek van autisme. Docent Sabine Hukema vertelt over haar ervaringen met autistische studenten en hoe ze daarin haar weg probeert te vinden als docent communicatie en studieloopbaanbegeleider bij de Academie voor Industrie & Informatica. Oud-student Management, Economie en Recht, Birsen Basar, vertelt over haar autisme en de weg naar haar diploma. Tot slot volgt een debat met de aanwezigen.

Het symposium Autisme in het hbo. Probleem of kans? In het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Aanmelden kan tot 23 oktober via www.avans.nl. [MK]

Een uitgebreider artikel over hbo-studenten met autisme is te lezen in Punt03 die nu in de bakken ligt en hier digitaal is te vinden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?