Terug naar overzicht

Trots op Avans, met zorg

‘Binnen mijn lijn van het meerjarenbeleidsplan gaat het over de verbinding tussen onderwijs en het beroepenveld. Voor je dat kunt verbinden moet je eigenlijk wel weten wie Avans is’, vertelt Liz Chermin, directeur bij de Academie voor Marketing en Business Management. ‘Een extern onderzoeksbureau heeft voor ons onderzocht  hoe medewerkers de identiteit van Avans beleven. Met verassende resultaten.’

Betrokken bij studenten

Een van de resultaten is dat medewerkers zich echt als onderdeel van Avans zien en niet alleen als bijvoorbeeld academie. ‘Ze zien de hogeschool ook als een instelling die meer doet dan kennis uitdragen. De betrokkenheid bij studenten gaat verder dan alleen kennis overdragen. Bovendien willen medewerkers ook de andere locaties en academies beter leren kennen’, vult Chermin aan.

Medewerkers willen zelf ook blijven ontwikkelen. Ze geven aan persoonlijke groei belangrijk te vinden, het liefst samen met collega’s. Dat past ook bij Avans, vinden ze. ‘Kansen grijpen en gezamenlijk investeren in de toekomst. Ze zien Avans als vernieuwingsgericht.’

Bang voor de toekomst

‘Mensen zijn echt trots op Avans en wat er sinds de diverse fusies allemaal bereikt is, zo blijkt uit het onderzoek. Maar’, zo zegt Chermin, ‘Mensen uiten ook bepaalde zorgen die je ook terugvindt in het onderzoek naar werkdruk.’ Medewerkers zijn bang dat door de groei van het aantal studenten de regeldruk groter wordt en de flexibiliteit verdwijnt.‘Veel medewerkers waarderen Avans zoals het nu is, maar zijn bang dat in de toekomst te kwijt te raken.’

Voor het onderzoek zijn mensen van alle locaties, academies en diensten gevraagd. Ook in alle geledingen van Avans van de Raad van Bestuur tot ondersteunend personeel. De resultaten worden op verschillende manieren gebruikt binnen de organisatie.

Oproep aan collega’s

‘De vervolgstap is, toetsen of ons beeld klopt met de beelden die de buitenwereld van Avans heeft. Hoe kijken studenten en beroepenveld tegen Avans aan. Graag wil ik collega’s uitnodigden om experimenten met mij te doen om te ontdekken hoe het beroepenveld tegen Avans aankijkt. Neem contact met mij op,’ zegt Chermin. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?