Terug naar overzicht

Vak niet relevant voor opleiding?

Er werden veel welles-nietesspelletjes gespeeld tijdens de zitting van het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans. De CMV-student is het niet eens met het negatief bindend studieadvies dat hij heeft gekregen. Hij komt drie studiepunten tekort voor zijn propedeuse. ‘Maar ik wist niet dat ik die binnen twee jaar moet halen.’

Duidelijk gecommuniceerd 

Volgens de vertegenwoordiger van de examencommissie is dat toch duidelijk gecommuniceerd naar de studenten onder andere in twee studieloopbaangesprekken. ‘Daar heeft mijn begeleider het nooit over gehad’, antwoord de student. ‘Sorry dat ik het zeg, maar iedereen weet toch dat je binnen een bepaalde tijd je propedeuse moet halen’, zegt de voorzitter van het College.

Ook zegt de student dat het niet duidelijk is welke vakken bij de propedeuse horen en welke bij de hoofdfase. ‘Dat kun je bijhouden in Osiris’, antwoord de voorzitter van de examencommissie. Volgens de student is dat ook in Osiris onduidelijk.

Nooit om begeleiding gevraagd 

Alles draait om een tentamen dat de student niet heeft gehaald. Hij heeft het wel vier keer herkanst, waarvan hij één keer wegens ziekte moest stoppen. ‘Klopt het dat je nooit bij je docent om begeleiding hebt gevraagd? Dat je de tentamens ook niet hebt ingezien?’, vraagt de voorzitter van het College. ‘Ja, dat klopt. Maar wat leer ik van het inzien van een tentamen waarvoor ik een twee haal. En ik had het te druk met stage om bijles te vragen. Ik heb mezelf het afgelopen jaar voorbij gelopen zo druk had ik het.’

Maar het betreffende vak is ook niet relevant voor zijn opleiding, zegt de student. ‘Het gaat over kwaliteit in de zorg. Mijn opleiding heeft niks met zorg te maken.’ De examencommissie denkt daar anders over: ‘We hebben het curriculum gemaakt met de beroepspraktijk. Dit vak is juist belangrijk omdat het aan de basis ligt van het welzijnswerk zoals nu gedaan wordt.’

Extra vijfde kans 

De voorzitter stelt een gewetensvraag aan de examencommissie ‘Is het nu echt nodig om deze student vanwege één tentamen van de opleiding te verwijderen?’ ‘De student heeft het niet slecht gedaan. Daarom hebben we hem ook de vijfde extra kans gegeven om het tentamen te maken. Die kans heeft hij niet waargemaakt. Dan hebben wij als academie alles gedaan wat we kunnen doen, ook naar andere studenten toe.’

Het College heeft uitspraak gedaan en acht het beroep van de student ongegrond. Een schriftelijke motivering volgt over enkele weken. [AR] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?