Terug naar overzicht

Alles om uitval terug te dringen

In het eerste jaar valt landelijk dertig procent van de hbo’ers uit. Hoewel dit al jaren het geval is, komt nu vanuit de overheid en instellingen de wens om dit aantal omlaag te brengen. Ook Avans heeft er een speerpunt van gemaakt. De aandacht is geïntensiveerd nu blijkt dat het streefgetal, niet meer dan 10 procent uitval (over al de vier studiejaren, maar de grootste uitval zit in het eerste jaar), niet wordt gehaald.

Scholieren

Onze inzet begint al bij scholieren, zegt Cees Bal, sinds een jaar proceseigenaar van het MJB-project  ‘Zoekende Student’. Avans gaat bijvoorbeeld naar het voortgezet onderwijs toe en helpt tijdens zogenaamde profielevents scholieren bij het maken van een profielkeuze. Er wordt uitgelegd welke opleidingen welke profielen vragen. Op dit moment wordt ook een ‘Wordt wijzer wakker’- weekend ontwikkeld, waarin scholieren in een weekend lang zich intensief gaan verdiepen in de keuzemogelijkheden. Later zijn er terugkomdagen.

Keuzedriedaagse

Eenmaal op Avans kunnen twijfelende studenten de ‘Keuzedriedaagse’ volgen, waarin zij hulp krijgen bij het opnieuw kiezen. ‘Vaak gaat het ook om de bevestiging dat ze al best een goede keuze hebben gemaakt’, zegt onderwijskundige Susan van Soest, die vanuit het Leer- en Innovatiecentrum bij het project is betrokken.  ‘We willen de studenten ook bijbrengen dat een keuze niet altijd 100 procent hoeft te zijn. Als je het voor 70 procent naar je zin hebt op je opleiding, is dat toch ook goed? Dat geldt later voor je werk ook.’ Ruim honderd studenten volgden inmiddels de driedaagse. De kosten hiervoor zijn 150 euro.

Zwaardere twijfelaars

Voor de ‘zwaardere’ twijfelaars, studenten die vaak al gestopt zijn, is Avans een heroriëntatietraject begonnen. Dat loopt nu voor de tweede keer en kost studenten 500 euro. Voor dat geld krijgen ze een intensief traject van wekelijkse bijeenkomsten van een dagdeel gedurende vier maanden. Ook niet-Avansstudenten kunnen zich hiervoor inschrijven.

Persoonlijke aandacht

Maar ook aan de begeleiding tijdens de studie, wordt gewerkt. Persoonlijke aandacht is volgens Cees Bal belangrijk. ‘Daarvoor hebben we onder meer een experiment met intakegesprekken bij verschillende academies. Als dat een succes is, gaan we dat ook bij andere academies invoeren.’

Laatste moment

Verder heeft Avans besloten om minder te gaan doen aan werven ‘op het laatste moment’, omdat blijkt dat studenten die zich op het allerlaatste nippertje inschrijven, vaak toch weer afvallen. Er is ook aandacht voor betere begeleiding tijdens de studie door bijvoorbeeld de invoering van ‘peertutoring’ en ‘peermentoring’, waarbij ouderejaars studenten begeleiden in hun studie. Daarnaast loopt een onderzoek naar academies die op een succesvolle manier hun studieloopbaanbegeleiders inzetten. ‘Waar dat goed gaat, kunnen anderen het overnemen’, zegt Bal.

Symposium 10 december

Extra aandacht voor het onderwerp studie-uitval is er op 10 december tijdens het minisymposium ‘Studiesucces omhoog, studie-uitval omlaag, wat werkt wel/niet? Deze dag wordt georganiseerd door het Leer- en Innovatiecentrum van Avans.

Jules Warps van ReseachNed (zie interview in de papieren krant die donderdag in de bakken ligt) geeft er een lezing over zijn onderzoek. LIC-medewerker Brian Godor presenteert een onderzoek onder vijfduizend studenten over de relatie tussen motivatie en studiesucces. Stafmedewerker  Emmy Bluemink gaat deze voordrachten ‘reviewen’, voorzien van kritisch commentaar. Aansluitend is er een discussie in de zaal. [PM]

Meer informatie: http://avanshogeschool.wetpaint.com/page/SpotLICht .

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?