Terug naar overzicht

Bonussen voor directeuren afgeschaft

Directeuren en adjunct-directeuren krijgen nu een niet pensioendragende bonus van bruto vierduizend euro per jaar. Meestal wordt hier 75 procent van uitbetaald, de hoogte is afhankelijk van behaalde prestaties. De Raad van Bestuur wil af van de bonussen omdat het systeem niet transparant is.  

Verbazing

In de vorige vergadering van de AMR was er nog veel verbazing over het feit dat de directeuren bonussen kregen. Ook het idee dat die in een vaste vergoeding zouden worden omgezet, werd door verschillende leden afgekeurd, omdat het niet conform de CAO zou zijn.

Verworven rechten

De AMR-commissie  P&O adviseerde gisteren toch in te stemmen met het voorstel. Dat de bonus gecompenseerd wordt  door middel van een vaste vergoeding is logisch omdat er sprake is van verworven rechten. ‘Maar nieuwe directeuren worden gewoon in schaal 14 aangenomen, zonder de vergoeding’, legde AMR-lid Ab Bobbink namens de commissie uit.  

Student-lid Dennis Tak vroeg zich af of directeuren nu nog wel voor bijzondere prestaties beloond kunnen worden. Dit is volgens Bobbink het geval. ‘De CAO voorziet daarin. Directeuren kunnen gratificaties krijgen.’

Het voorstel werd met zestien stemmen voor en vier stemmen tegen aangenomen. [PM]

Eerder verschenen artikel: 

16-9-2009: Vragen over bonusregeling directeuren

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?