Terug naar overzicht

Gratis lunch voor je mening

Ook medewerkers worden uitgenodigd mee te doen aan de digitale discussie. Diensteenheden of academies met het hoogste percentage deelnemers krijgen een bijdrage voor een personeelsuitje: 100 euro per deelnemer. Ook mensen uit het beroepenveld krijgen de kans mee te praten.

De sessies voor de studenten vinden plaats in onder meer de Plaza in Breda en het Atrium in ’s-Hertogenbosch. Studenten kunnen daar met hun laptop gaan zitten en krijgen dan een lunch of pizza (er zijn verschillende tijdstippen). Maar ook op willekeurige andere computers kan de Avansgemeenschap deelnemen aan het gesprek.

Filmpje Kamsma

Wie ’s ochtends bij Avans zijn computer opstart op deze dagen, krijgt een filmpje te zien waarin Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur, oproept deel te nemen aan de discussie. ‘We proberen van alles om mensen uit te lokken deel te nemen aan het gesprek’, legt stafdirecteur Maya van den Heuvel uit. ‘Het beleid van Avans staat vaak ver van de mensen af. Maar het is belangrijk dat de Raad van Bestuur bij het maken van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 gevoed wordt door de belanghebbenden.’

 

Belangrijkste meningen

Voor de discussie wordt het systeem Synthetron gebruikt. Studenten, medewerkers/docenten en beroepenveld discussiëren binnen hun eigen groep aan de hand van een set stellingen.  Voor studenten zijn de stellingen anders dan voor bijvoorbeeld het beroepenveld. Binnen de groepen zijn weer kleinere clubjes van mensen die met elkaar discussiëren. Uitspraken binnen een club die veel bijval krijgen, worden ‘doorgezet’ naar andere eenheden. Op die manier moeten uiteindelijk de belangrijkste, meest gedragen meningen, overblijven.

De stellingen komen voort uit een lang traject, dat begon bij de werkgroep die begin 2007 bijeenkomsten heeft gehouden over Avans en ICT in 2020. Aan de hand van de uitkomsten hiervan heeft een groep directeuren, docenten, studenten en lectoren scenario’s voor de toekomst bedacht. In volgende bijeenkomsten zijn thema’s en ‘drijvende krachten’ beschreven. Aan de hand van deze input worden nu door docenten de stellingen gemaakt voor de digitale discussie.

 

Virtualiseren

Volgens Van den Heuvel staat de vraag ‘hoe onderscheidt Avans zich van andere hogescholen’ centraal in de discussie. ‘Het gaat erom hoe we het onderijs vormgeven, waarbij de inbreng van de student en het beroepenveld van belang is.’  Onderwerpen als in welke mate het onderwijs moet virtualiseren, een leven lang leren, onderzoek in het hbo, maatwerk in het onderwijs en internationalisering komen aan bod. Meer informatie over tijdstippen en deelname is te vonden op de portal van Avans. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?