Terug naar overzicht

Heel Avans discussieert digitaal

Zal het gaan lukken? Een discussie onder de 25.000 studenten en medewerkers van Avans? Ook Kamsma lijkt dit te hoog gegrepen – ‘we zullen dat niet precies halen’-  maar ze vraagt toch aan iedereen om  ‘om een uurtje vrij te maken’ om mee te praten over het beleid voor de komende vier jaar. Het is bedoeld als input voor het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014.

Al bedacht

In het filmpje probeert Kamsma de critici die denken dat ‘alles toch al is bedacht’ de wind uit de zeilen te nemen. De Raad van Bestuur heeft niet de voorbereidingen getroffen, maar het ‘voorwerk is gedaan door studenten, medewerkers en het beroepenbeld’, aldus Kamsma. Zij hebben de stellingen bedacht waarop de discussie is gebaseerd.

Iedereen kan vanachter zijn eigen pc of laptop reageren op deze stellingen. Eerst door er eens of oneens mee te zijn en vervolgens door argumenten te geven. Het is de bedoeling dat deelnemers ook weer op die argumenten en opmerkingen stemmen.  

 

Prikkelende opmerkingen

Aan de studenten wordt bijvoorbeeld gevraagd of ze vinden dat ze meer inspraak zouden moeten hebben op het hogeschoolbeleid. Er wordt gevraagd of Avans nog een inhaalslag te maken heeft wat betreft vakkennis binnen de opleidingen en of zij een voorkeur hebben voor fysieke colleges boven virtuele colleges. Als het virtuele gesprek vastloopt of van het onderwerp wordt afgedwaald, gooien een aantal vooraf aangewezen opiniemaker ‘probes’ door de discussie heen, prikkelende opmerkingen om het gesprek weer op te peppen.

 

Studenten die met hun laptop meediscussiëren in algemene ruimtes zoals het Atrium in Den Bosch of de Plaza in Breda, krijgen er een lunch aangeboden en bij het tijdstip eind van de middag, pizza.  Medewerkers kunnen een bijdrage in de personeelspot winnen.

 

Studenten kunnen op maandag  van 12.00 tot 13.15 en op dinsdag van 16.45 tot 18.00 uur meedoen. Medewerkers kunnen op maandag van van 15.45 tot 17.00 uur en op dinsdag van 12.00 tot 13.45 uur. Meer informatie over het inschrijven is verkrijgbaar op de portal. Ook voor het beroepenveld worden dit soort digitale discussies georganiseerd.

 

Filmpje

Maandag is het filmpje van Kamsma weer te zien. Medewerkers zijn dan wellicht beter voorbereid dan vandaag. Velen hadden het koptelefoontje dat nodig is, omdat op de pc’s bij Avans geen luidsprekers zitten, nog niet ontvangen en werden verrast door de beelden.  [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?