Terug naar overzicht

In 2011 hogeschool in Almere

De hogeschool Windesheim had het ministerie begin dit jaar toestemming gevraagd voor veertig nieuwe opleidingen in Almere en Lelystad. Ook vroeg ze de garantie van de provincie, gemeenten en rijksoverheid dat ze samen 69 miljoen euro zouden investeren. En het was alles of niets: de nieuwe hogeschool moest een breed aanbod hebben, een paar opleidingen was niet genoeg.

37 miljoen euro van de overheid 

Het kabinet lijkt nu akkoord. Het ministerie van OCW geeft 20 miljoen euro en het ministerie van VROM 17 miljoen, Flevoland en Almere leggen samen 43 miljoen euro in. De meeste opleidingen zullen verzorgd worden in Almere, in Lelystad komt een kleine nevenvestiging. 

De Hogeschool van Amsterdam had jarenlang een dependance in de polder, maar besloot zich dit jaar terug te trekken: de vier opleidingen in Almere wisten de laatste jaren steeds minder eerstejaars te lokken. Dat het niet makkelijk zal worden scholieren te overtuigen in Almere – en niet in Amsterdam – te gaan studeren, weten ze bij Windesheim ook. ‘Flevoland is een apart gebied’, zei bestuurslid Hein Dijkstra destijds: ‘Studenten zijn het gewend om voor hun opleiding naar een andere plek te moeten gaan: snoeptrommel Amsterdam staat om de hoek.’

Demografische krimp 

Ook Geri Bonhof, voorzitter van de Hogeschool Utrecht, twijfelt of een hogeschool in de polder wel nodig is. In Trajectum zei ze vorige maand: ‘Op de middellange termijn hebben we te maken met demografische krimp. Dat wetende is het de vraag of je met extra rijksgelden een nieuwe hogeschool in de Flevopolder moet starten.’ [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?