Terug naar overzicht

Ipabo geeft docenten de schuld

Vorige week werd bekend dat de Hogeschool Ipabo, met opleidingen in Amsterdam en Alkmaar, niet is geaccrediteerd door onderwijskeurmeester NVAO. De hogeschool tekent daar beroep tegen aan. Ze voelt zich onheus bejegend en zegt de ‘zondebok’ te zijn.

Maar de Ipabo steekt de hand ook in eigen boezem. In hetzelfde persbericht – met de kop: ‘Geen pardon voor pabo-docenten die onder de maat blijven’ – staat dat de NVAO een restant van een cultuur heeft waargenomen ‘waarin elke docent zelf wel denkt te weten hoe hij zijn onderwijs en toetsing moet inrichten.’ 

Kernprobleem ligt bij docenten 

Voorzitter Jannie van den Hul-Omta van de raad van toezicht van de hogeschool heeft de docenten vrijdag toegesproken en hen de wacht aangezegd. Het kernprobleem zou bij docenten zitten die te luchthartig omspringen met de eisen die het bestuur had geformuleerd. 

Zo is op de Ipabo een zogenoemde ‘Code Rood’ ingevoerd, die voorschrijft dat elk werkstuk met taalfouten onverbiddelijk aan de student moet worden teruggegeven, net zo lang tot het werkstuk in foutloos Nederlands staat. Maar niet alle docenten blijken dit uit te voeren en dat is onaanvaardbaar, vindt de raad. De docenten is dan ook meegedeeld dat zij keihard zullen worden afgerekend als zij nog langer de hand lichten met deze maatregel.

Urgentie 

De samenleving moet er op kunnen rekenen dat toekomstige leraren goed zijn in rekenen en taal, zegt de raad, die bij de docenten een ‘heilzaam gevoel van urgentie’ wil wekken. 

Om toekomstige fouten zo veel mogelijk uit te sluiten, zal het nakijken van werkstukken en tentamens voortaan in groepen van docenten gebeuren, die elkaar scherp kunnen houden. 

De raad van toezicht van de hogeschool denkt de onderwijskwaliteit in een half jaar tijd weer op niveau te hebben. Collegevoorzitter Maarten Denters is teruggetreden en wordt vervangen door voormalig Fontys-bestuurder Jan Houben. [HC/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?