Terug naar overzicht

Kritiek op gebouw, toch goede sfeer

 

Bossche studenten geven hun gebouw een 5,95 als cijfer. Gemiddeld geven studenten in het hoger onderwijs het gebouw waar ze studeren een ruime zeven. Den Bosch blijft dus behoorlijk achter. Krapte in het gebouw door de groei van het aantal studenten is daar volgens velen debet aan. Breda en Tilburg krijgen voor hun gebouwen gemiddeld een 6,37.

Achteruitgang

De achterblijvende cijfers voor de gebouwen, lijken de sfeer op de school niet te beïnvloeden. Op dit onderdeel haalt Avans hogere punten dan gemiddeld. Den Bosch scoort een 7,97 en Breda-Tilburg een 7,69. Het gemiddelde van alle hoger onderwijsinstellingen is: 7,49.  

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquête (NSE) ondervraagt jaarlijks studenten over hun opleiding, docenten, inhoud van het onderwijsprogramma, de faciliteiten en gebouwen. Elk jaar worden andere opleidingen gevraagd. Dit keer waren dat de vol- en deeltijdopleidingen Pabo, Fysiotherapie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en de voltijdopleiding Communication and Multimedia Design (CMD).

Niet afwijkend

De meeste van deze opleidingen staan hoog in de lijsten. Van de in totaal negen onderzochte opleidingen in vol- en deeltijd, staan er vijf in de ‘top 3’. Hoewel dit voor de deeltijdopleiding Fysiotherapie geen prestatie is, want daarvan zijn er maar twee in Nederland.

Voltijdopleidingen

Bij de voltijdopleidingen is CMD tweede van zeven opleidingen. De Pabo 23ste van de vijftig opleidingen, maar deze opleiding bungelde jarenlang onderaan en is met een inhaalslag bezig. Fysiotherapie voltijd werd derde van de elf opleidingen in Nederland. Alleen SPH in Breda blijft achter. De opleiding werd 18de van de 23 SPH’s in Nederland. Deze opleiding scoorde onlangs in het Elsevieronderzoek ook laag. SPH Den Bosch doet het beter met een vierde plaats.

Deeltijdoleidingen

Van de onderzochte deeltijdopleidingen doet vooral SPH in Den Bosch het goed: tweede van de 22 opleidingen. SPH Breda komt daar meteen achteraan met een derde plaats. Deeltijd Pabo doet het beter dan de voltijdopleiding: zesde van 35 deeltijdopleidingen pabo in Nederland. Fysiotherapie deeltijd werd tweede, maar er zijn ook maar twee van dergelijke opleidingen in Nederland.

Ranking hogescholen

Een uitgewerkte ranking van hogescholen komt pas in december, met het verschijnen van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Dan worden behalve deze studentenuitslagen ook de uitkomsten van de accreditaties van opleidingen vergeleken. Daarvan wordt een ranglijst gemaakt. De Keuzegids maakt dan ook een verdeling in grootte van hogescholen.

Het is dit jaar moeilijk om gegevens met vorig jaar te vergelijken, omdat de NSE een andere opzet van het onderzoek heeft gebruikt. Zo is bijvoorbeeld de grootte van opleidingen anders gewogen. Ook is dit jaar de enquete alleen via internet afgenomen. Vorige jaren ook via de telefoon. Uit onderzoek is gebleken dat ondervraagden hogere punten geven als hen de vragen via de telefoon worden voorgelegd.

De ‘ruwe’ cijfers zijn alvast te bekijken op: www.studiekeuzeinformatie.nl. [PM]

Eerder verschenen artikelen:

21-10-2009: Avans wakkergeschud: daling in ranglijst

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?