Terug naar overzicht

Meer ruimte voor AGZ

De academie heeft een uitgebreid docentencorps en is de laatste jaren qua studentenaantallen flink gegroeid. De extra ruimte werd tijdens de academieraadsvergadering gisteren goed ontvangen.

In stilte werken

De extra Arbeids Gerelateerde Werkplekken (AGW) plekken voor docenten worden zogenoemde stiltewerkplekken waar rustig gewerkt kan worden. ‘Collega’s worden soms horendol van al het geluid in de kantoortuin,’ vertelde academiedirecteur Engelien Calis tijdens de vergadering van de academieraadsvergadering gisteren

De lokalen op de bovenste verdiepingen van Lovensdijkstraat 63 worden opgesplitst, zodat er theorielessen en werkgroepen aan kleinere klassen kan worden gegeven. De vaardigheidslessen blijven op de Hogeschoollaan.

Gebrek aan praktijklokalen

Tijdens de academieraadsvergadering werd door verschillende docenten aangegeven dat juist het gebrek aan praktijklokalen een belangrijk punt is. ‘Theorie kun je bij wijze van in de kroeg geven,’ vond Francis Borsten, docent Fysiotherapie.

Oefenen

Studenten van AGZ moeten vaak hun vaardigheden oefenen buiten hun reguliere lesprogramma. ‘Dat wij als student geen lokalen kunnen reserveren is een probleem,’ constateerde Mayke Kikstra, student Verpleegkunde.

‘Er kan veel efficiënter omgegaan worden met de ruimte,’ vertelde Calis. ‘Er wordt Avansbreed gewerkt om oplossingen te verzinnen, door bijvoorbeeld meer spreiding van lessen. In principe is er geen gebrek aan ruimte.’ De Academieraad van AGZ besloot gisteren om ook mee te blijven denken over mogelijke oplossingen. [MK] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?