Terug naar overzicht

Milieukundestudent wint scriptieprijs

Van de grofweg vierduizend scripties die er ieder jaar bij Avans worden gefabriceerd, kwamen er uiteindelijk vijf in aanmerking voor de scriptieprijs. ‘Jullie zijn het topje van de ijsberg’, sprak Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van Avans, de genomineerden toe. ‘Jullie onderscheiden je doordat jullie net iets beter zijn dan andere studenten.’

Kritische kanttekening

Toch kon Van Kalmthout het net als voorgaande jaren niet laten om een kritische kanttekening te plaatsen. Het merendeel van de scripties, inclusief de winnende, stonden volgens hem vol met spelfouten. ‘Dat is jammer, want het doet afbreuk aan het bijzondere onderzoek in jullie scripties’, aldus Van Kalmthout.

Best bruikbaar

De aanmoedigingsprijs van 500 euro ging naar de Bredase kunststudent Thies de Waard voor zijn verzameling essays over bijzonderheden in de typografie. De hoofdprijs, een cheque van 1.500 euro, ging naar Harmsen omdat zijn onderzoek volgens de jury ‘praktisch het best bruikbaar is’.

De overige drie genomineerde scripties kwamen op naam van Alex de Gast en Rick van Zelst van de Bossche opleiding Werktuigbouwkunde, deeltijdstudent Indra Hooijen van Sociale Studies Breda en de twee Bestuurskundestudenten uit Den Bosch Ufuk Kâhya en Sara Sheikhi. Zij kregen als troost een geldbedrag van 150 euro.

Energiezuinig

In acht Gelderse gemeentes deed Harmsen onderzoek naar de energieprestatiecoëfficiënt, kortweg EPC, van nieuwbouw. Met de epc-waarde wordt aangegeven hoe energiezuinig een gebouw is. Door overheden is vastgelegd dat de EPC-waarde van nieuwbouw momenteel 0,8 moet zijn en in 2020 moet zijn teruggebracht tot 0.

Harmsen ontdekte met zijn onderzoek echter dat zeventig procent van de nieuwbouw in de betreffende gemeentes niet aan de epc-eis voldeed. Dit leidde tot een stortvloed aan kritiek van de regionale dagbladen. Daarnaast eiste Groenlinks bij de lokale politiek opheldering over de kwestie. Harmsen kwam vervolgens met aanbevelingen hoe de gemeenten de epc-norm in de toekomst kunnen handhaven. [CT]

Een uitgebreid interview met Harm Hamrsen valt te lezen in de nieuwe Punt die 3 december in de bakken ligt. 

 

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Genomineerden Avans scriptieprijs bekend 17-11-2009

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?