Terug naar overzicht

Nog geen numerus fixus bij Pabo

De Pabo dacht vorig jaar aan het invoeren van een numerus fixus omdat de academie niet te groot wil worden. ‘De groei is positief, maar we streven er niet naar zo groot mogelijk te worden’ vertelde directeur Nicole van Son destijds tijdens de vergadering van de academieraad van de Pabo. ‘We gaan voor kwaliteit en streven naar gezonde kwantiteit. We willen geen academie worden met meer dan 850, maximaal 900 studenten.

Te weinig data

Na nader onderzoek is gebleken dat er nog te weinig data beschikbaar zijn over de gewenste uitstroom op de arbeidsmarkt, de criteria voor selectie en het effect van selectie op de toekomstige studenten.

De Pabo wil wel starten met een verplichte brede intake voor alle voltijd- en deeltijdstudenten. Hierdoor wil de opleiding meer zicht krijgen op de effecten van een intake en onderzoeken welke selectiecriteria leiden tot betere studenten. De intake is niet-bindend. [MK]

Zie ook eerder verschenen bericht:

Pabo Breda: numerus fixus en intake?  31-03-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?