Terug naar overzicht

Slechte score op handicapvriendelijkheid

Vooral de score van Den Bosch op voorlichting (een 5,9) vindt Els van Lith, studentendecaan en lid van de werkgroep Handicap & Studie, teleurstellend. ‘Dat verbaast me wel. Daar had ik echt meer van verwacht.’

Protocol Studeren met Handicap 

Volgens de decaan is het vooral belangrijk dat de Raad van Bestuur en de academiedirecties het protocol Studeren met Handicap Avansbreed gaan inzetten. ‘Je merkt langzamerhand dat er binnen Avans meer aandacht is voor studeren met een handicap. Maar het is soms best moeilijk om het binnen een opleiding goed te regelen’, zegt zij.

5,3 voor voorlichting 

De lagere score voor Breda ten opzichte van Den Bosch snapt van Lith wel. ‘In Den Bosch hebben we een aantal pilots lopen rondom handicap en studie, die we nog niet in Breda hebben.’ Breda scoort overigens een 5,3 op voorlichting. ‘Ik weet niet hoe deze gegevens geïnventariseerd zijn, maar we gaan ze zeker bespreken binnen de werkgroep. ‘We zijn bezig en er wordt veel gedaan, maar ik besef ook dat we er nog lang niet zijn’, zegt Van Lith. 

De Hogeschool voor de Kunsten (locatie Hilversum) en Gereformeerde Hogeschool Zwolle scoren het beste met een totaalscore van 7,1. Op de derde plek staat de NHTV met een totaalscore van 7.0. Alle gegevens zijn hier te bekijken. 

De gegevens zijn gebaseerd op de Nationale Studentenenquête. Alle studenten die in de enquête aangaven dat ze problemen ondervonden vanwege een functionele beperking, kregen een aantal extra vragen voorgelegd. [AR]

Morgen 3 november is er bij Avans een symposium over studeren met autisme. Kijk hier voor meer informatie.

Op 4 november is er bij Avans een symposium over studeren met dyslexie. Kijk hier voor meer informatie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?