Terug naar overzicht

Studentenkamernood in Breda

De gemeente, hogescholen en woningcorporaties bedachten in 2006 een plan om binnen vier jaar vijfhonderd studentenwoningen te bouwen. Dat is niet gelukt. ‘Dat de betrokken partijen elkaar nog niet voldoende als partners beschouwen, is een belangrijke reden waarom de nieuwbouw achterblijft’, zegt Henk Schuiling, adviseur Wonen van de gemeente Breda. 

Wellicht wordt het probleem nog groter, want de vraag naar studentenkamers in Breda neemt toe. Woningcorporatie Wonen Breburg merkt dat steeds meer studenten een kamer zoeken in Breda, omdat ze het fijner vinden om redelijk dichtbij hun school te wonen.

Actieplan Studentenhuisvesting

Schuiling meldt dat er op zeer korte termijn een nieuw plan komt. Er wordt ook onderzocht of er een nieuwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en hogescholen mogelijk is.

Informerende rol Avans 

De rol van Avans Hogeschool is voornamelijk een informerende. Cees Bal, coördinator Studentenzaken bij Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken legt uit: ‘Het is bijvoorbeeld voor de internationale student cruciaal dat er huisvestiging is. Als dat er niet is, komen ze niet naar onze school. Daarom is Avans nauw betrokken met het bestuurlijk overleg en informeren wij de gemeente over onze behoeftes.’[MEdG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?