Terug naar overzicht

Tweede TOPClass voor Pabo

De nieuwe specialisatie richt zich op studenten die zich willen specialiseren in onderwijs aan kinderen uit groep 1 tot en met 4 en een extra interesse hebben in onderzoek en vernieuwing in het basisonderwijs. Studenten die geïnteresseerd zijn in de TOPClass worden geselecteerd tijdens hun eerste studiejaar aan de Pabo.

Extra belasting op curriculum

Net als het extra programma voor Gedragsspecialist, zijn de lessen voor Specialist Vernieuwend Onderwijs een extra belasting voor de student en worden aangeboden bovenop het reguliere curriculum. In het excellentieprogramma staat innovatie en onderzoek centraal. Daarom wordt ook aansluiting gezocht met het toekomstig lectoraat.

De nieuwe TOPClass is een omvorming van de Pabo Praktijk Opleiding die tot op heden alleen toegankelijk was voor vwo’ers. De instroom van deze opleidingsvariant was dit jaar teleurstellend met slechts veertien nieuwe studenten. [MK]

Zie eerder verschenen bericht:

Specialisatie voor excellente Pabostudenten 23 september 2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?