Terug naar overzicht

Verenigd Koninkrijk populaire bestemming


Onder het Europees gemiddelde 

Achter het percentage gaan 14.722 studenten schuil. Daarmee scoort Nederland nog altijd behoorlijk onder het EU-gemiddelde van 2,9 procent. De lichte stijging is vooral te danken aan de aantrekkingskracht van het Verenigd Koninkrijk, zo valt op te maken uit de jongste cijfers van Nuffic. Stonden er bij de vorige meting nog vierduizend Nederlandse studenten ingeschreven aan andere kant van de Noordzee; nu zijn dat er bijna vijfhonderd meer. ‘Nu’ is trouwens relatief: de nieuwste cijfers komen uit het studiejaar 2006-2007.

Sinds 2003, toen België van de eerste plaats werd verstoten, is het Verenigd Koninkrijk de populairste bestemming voor een buitenlands studieavontuur.

Vlucht naar de UK 

Aannemelijk is dat het aantal in het Verenigd Koninkrijk studerende Nederlanders verder is toegenomen sinds het laatste meetjaar 2006-2007. Daarna werd het namelijk gemakkelijker om studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland. Uit de Internationaliseringsmonitor, die eerder dit jaar verscheen, viel op te maken dat het aantal studenten dat stufi meeneemt naar het Verenigd Koninkrijk een vlucht heeft genomen: in 2006 maakten vijftig Nederlanders gebruik van die mogelijkheid, een jaar later waren dat er 803 en in 2008 zelfs 1154.

Op de complete cijfers, inclusief studenten zonder stufi, moeten we nog even wachten. Ook is nog niet bekend of de studenten een buitenlandse bachelor- dan wel masteropleiding volgen. De OESO-cijfers die het totale aantal in het buitenland studerende Nederlanders melden, zijn nog minder mobiel dan de Nederlandse student. Ze komen met veel vertraging door. [JL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?