Terug naar overzicht

Afzakken naar mbo kan geld kosten

Stel, een hbo-student beseft na twee jaar dat hij beter een mbo-opleiding kan volgen. En stel dat hij die mbo-opleiding versneld in twee jaar tijd afrondt. Dan heeft hij vier jaar gestudeerd en een diploma gehaald, maar moet hij toch de eerste twee jaar studiefinanciering terugbetalen.

Niet verrekenen 

Het lijkt cru: een mbo-leerling krijgt vier jaar studiefinanciering voor een mbo-opleiding, een hbo-student krijgt vier jaar studiefinanciering voor een hbo-opleiding, maar die twee mogen niet verrekend worden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen – als een student bijvoorbeeld ziek is geworden of een ongeval heeft gehad – mag de IB-Groep van de regel afwijken. 

Volgens Plasterk is dat goed. Zo worden ‘afdalende’ studenten gestimuleerd om na hun mbo-opleiding alsnog hun hbo-opleiding af te maken. Anders moeten ze immers die twee jaar studiebeurs terugbetalen.

Studenten stimuleren 

Onrechtvaardig is het niet, vindt de minister: ‘Voor studerenden die buiten hun schuld om de hbo-opleiding niet hebben kunnen afronden, bestaat een vangnet. Bovendien is mijn beleid erop gericht studerenden te stimuleren zo snel mogelijk naar de juiste opleiding over te stappen als blijkt dat zij niet op hun plek zitten.’ [BB/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?