Terug naar overzicht

Allochtone studenten hebben succes in eigen hand

Tijdens het symposium wordt het gevoelige onderwerp vooral vanuit een positief oogpunt bekeken. En dus hoort het publiek niet hoeveel niet-westerse allochtone studenten jaarlijks met hun studie stoppen. Het gaat om het percentage van hen dat er wél in slaagt om binnen vijf jaar een hbo-diploma af te ronden. Geen uitval dus, maar rendement.

Rendement

Uit het verhaal van Rick Wolff, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, blijkt dat het rendement van niet-westerse allochtone studenten lager is dan dat van autochtone studenten. Het percentage van beide groepen dat binnen vijf jaar op Avans een hbo-diploma binnen sleept, scheelt namelijk 12,5 procent. Landelijk is dit verschil overigens 17,5 procent.

Volgens Wolff kan het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten worden verbeterd als er op hun opleiding wordt gewerkt in kleine groepen met veel begeleiding. Ook zijn deze studenten gemotiveerder als ze vrienden om zich heen hebben die hen stimuleren om hun diploma te halen en als ze een allochtone docent als rolmodel hebben.

Junkie

Toch hebben niet-westerse allochtone studenten vooral zelf in de hand of ze succesvol worden, blijkt uit het verhaal van Abkader Chrifi. Hij transformeerde tijdens zijn leven van junkie tot directeur. Volgens Chrifi omdat hij uit de slachtofferrol kroop: ‘Ik gaf iedereen overal de schuld van tot ik op een gegeven moment besefte dat ik de wereld niet kan veranderen. Ik kan alleen mijn kijk op de wereld veranderen. Ik ben de enige die kan bepalen wat ik met mijn leven doe.’

De Bossche studente Social Work, Naouel Jouhri, kan zich tijdens het afsluitende debat wel enigszins vinden in de boodschap van Chrifi. Toch plaatst ze een kanttekening: ‘Als je twintig keer bent afgewezen voor een stageplaats heb je niet altijd de motivatie om nog door te gaan. Toch moeten we ook die studenten stimuleren om hun diploma te halen.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?