Terug naar overzicht

AMR; instemmen op beleid, niet op uitvoering

De AMR is al jaren bezig met een nieuw reglement, dat nodig is sinds de fusie van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant in 2004, waarbij de medezeggenschapsraden van deze scholen ook samengingen. Belangrijk discussiepunt gisteren was de vraag of de medezeggenschapsraad wel of geen instemmingsrecht behoudt op jaarbegrotingen.

 

Volgens bestuurder Frans van Kalmthout is een begroting ‘uitvoering’ en geen ‘beleid’. In het nieuwe reglement is juist afgesproken dat de AMR gaat over hoofdzaken: strategie en beleid. In het nieuwe document wordt geregeld dat de medezeggenschap daar vroeg bij wordt betrokken en dat het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad kan aangeven wanneer de AMR wil meepraten. Instemming wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het Meerjarenbeleidsplan, maar bij de jaarbegrotingen die daaruit voortvloeien, niet.

 

Verrast

‘Tot nu toe hadden wij er wel instemming op. Ik ben erdoor verrast dat dit nu verandert. Een begroting is toch een strategisch instrument’, reageerde studentlid Dennis Tak. De Raad van Bestuur staat volgens hem juist sterker als de AMR de begroting goedkeurt. ‘Je hebt dan een gedegen check.’

 

Van Kalmthout was het daar niet mee eens. ‘Een begroting komt lineair voort uit een Meerjarenbeleidsplan. Bovendien mogen wij strikt genomen geen geld uitgeven als de AMR een begroting niet goedkeurt.’ Docentlid Hans van Manen viel Van Kalmthout bij:  ‘Je stemt in met het Meerjarenbeleidsplan. Als daar in de begroting van wordt afgeweken, dan zal de Raad van Bestuur dat gemotiveerd moeten doen.’ Hij vond dat de AMR hierin enig vertrouwen in de Raad van Bestuur kan hebben. ‘We hebben een goede verstandhouding.’ 

  
Cohesie

Studentlid Robbert Mouwen vond dat laatste geen goed argument. ‘De cohesie is nu goed, maar dat blijft misschien niet altijd zo. Ik vind dat we te veel macht aan de Raad van Bestuur geven als we niet meer mogen instemmen.’ Tonja Nijenhuis, docentlid, merkte op dat het niet helemaal onterecht is dat er vrees is om het recht om in stemmen op begrotingen op te geven. Zij pleitte voor een goede borging dat in ieder geval advies wordt gevraagd aan de AMR.

 

Docentlid Fans Coppelmans hamerde er tijdens de vergadering op om de zaken goed te regelen en niet te blijven hangen in vaagheden. ‘Dit reglement is een vangnet voor als er iets fout gaat. Je moet dan kunnen terugvallen op goed gemaakt afspraken.’ Rüpp sprak uiteindelijk het verlossende woord door voor stellen dat de AMR niet meer hoeft in te stemmen met de jaarbegroting, tenzij de begroting fundamenteel afwijkt van de afspraken in het Meerjarenbeleidsplan. ‘Je moet dit scherp formuleren.’ Zijn voorstel kon op bijval rekenen.

 

Student voorzitter

Er werd door een meerderheid ingestemd met het nieuwe reglement. Een aantal zaken is hierin anders geregeld dan voorheen. Zo kan een student voortaan voorzitter worden. Om de dynamiek in de raad te verhogen, mogen medewerkers nog maar twee keer drie jaar na elkaar zitting nemen in de raad (nu drie keer drie). Ook is een drempel afgesproken om gekozen te kunnen worden in de raad. Om te kunnen worden verkozen heeft iemand vijftien steunbetuigingen nodig en vijf stemmen. 

 

Aan het opstellen van dit reglement is een heel proces voorafgegaan, met sessies tussen de AMR en de Raad van Bestuur. De richting die de AMR heeft gekozen, meer meedenken op hoofdlijnen, is toen al afgesproken. Het externe bureau Ten Have heeft daar aan meegewerkt. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?