Terug naar overzicht

Kritiek op Platform Techniek

Goed nieuws, meldde het Platform Bèta Techniek afgelopen jaar: de totale instroom van studenten in bètatechnische studies in het hoger onderwijs is sinds 2000 met 16,2% gestegen. ‘Met deze instroomcijfers is een belangrijke mijlpaal van het Platform Bèta Techniek behaald’, aldus Arie Kraaijeveld, destijds voorzitter van het Platform Bèta Techniek.

Cijfers relativeren 

Maar dat goede nieuws blijkt een lege huls: andere opleidingen kregen net zo veel nieuwe studenten. Het totale aantal studenten steeg aan hogescholen met 16,7 procent en aan universiteiten met 15,9 procent. Geen woord hierover van het platform, terwijl de bèta’s die daar werken toch in staat zouden moeten zijn om hun eigen cijfers te relativeren. 

Nog meer goed nieuws, aldus het platform. De banen liggen voor bèta’s en technici nog altijd voor het oprapen. Vier van de tien opleidingen met de beste arbeidsmarktperspectieven tot 2014 hebben een bèta-karakter: twee in het mbo, laboratorium in het hbo en farmacie & medische biologie op universitair niveau. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau ROA, dat prognoses voor de arbeidsmarkt publiceerde.

Succes claimen 

Het zijn niet bepaald de technische studies waar het platform zich altijd hard voor maakt: geen wis- & natuurkunde, geen bouwkunde, geen elektrotechniek of informatica. Toch claimt het Platform een groot succes: ‘De voorspelde tekorten aan wetenschappelijk bètatechnisch opgeleiden zijn minder groot, wat een direct gevolg is van het gevoerde beleid.’ En die prognoses van het ROA lopen bovendien maar tot 2014, benadrukt het Platform, en daarna komt er weer een groot tekort.

Het Platform Bèta Techniek had ook altijd de wind mee. Niemand stelde vragen. De miljoenen gingen er gewoon naartoe: vorig jaar nog 68,6 miljoen euro. De jaarverslagen stonden niet eens op de website, want niemand had ernaar gevraagd.

Omvang groeit 

Uit de opgevraagde jaarverslagen blijkt dat de bestuursvoorzitter in 2008 voor 25 dagen werk 25 .000 euro krijgt. Omgerekend naar veertig fulltime weken zou dat twee ton zijn. Het is een schijntje op de hele begroting, maar toch opvallend veel geld: de rest van het bestuur werkt onbezoldigd. Ook blijkt het Platform in omvang te groeien. In 2007 waren er 41 medewerkers, een jaar later waren dat er 46. Het aantal fte groeide van 32 naar 38,6.

Andere opvallende uitgaven: anderhalf miljoen euro voor het televisieprogramma over de Beagle. Verder was er een ‘summit’ die bijna een half miljoen euro heeft gekost. Daar kwamen drieduizend mensen op af, die het festijn met een 7,5 waardeerden. 

Twijfels over nut 

Het ministerie van OCW krijgt intussen twijfels over het nut en gaat bezuinigen op het Deltaplan bèta/techniek, dat het platform uitvoert. Met ingang van 2011 wordt het budget met 14 miljoen verlaagd. Rest nog altijd 46 miljoen euro, plus enkele andere inkomsten.

Regeringspartij CDA heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk over de stimulering van bèta en techniek: ‘Wat is uw mening over de opinie dat de vele geïnvesteerde miljoenen van de overheid in het onderwijs en werk om techniek aantrekkelijker te maken niet hebben geholpen?’

Het Platform Bèta Techniek was niet bereikbaar voor commentaar. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?