Terug naar overzicht

Op zoek naar motivatie deeltijders

Het onderzoek van onderzoeksbureau The Choice richt zich vooral op de motivatie van (potentiële) deeltijdstudenten om te gaan studeren. Daarnaast wordt uitgezocht welke factoren een rol spelen bij het kiezen van opleiding en onderwijsinstelling.   

Communiceren

Het eerste gedeelte van het onderzoek is inmiddels afgerond en laat bijvoorbeeld zien dat duidelijk communiceren voor de deeltijders heel belangrijk is. Ze hebben niet zo veel tijd. Ook wordt geëist dat de theorie aansluit bij de praktijk.

Momenteel wordt gewerkt aan het kwantificeren van deze resultaten. In januari zullen alle resultaten bekend zijn en wordt zo snel mogelijk begonnen met de ontwikkeling van de deeltijdcampagne. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?