Terug naar overzicht

‘Sluit hbo beter aan op werkveld’

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland melden hun conclusies in een gezamenlijk rapport dat zij vorige week stuurden naar de Tweede Kamer, de HBO-raad en het ministerie van OCW. De ondernemingsorganisaties doen een aantal voorstellen om de samenwerking te verbeteren.

Bedrijf en hogeschool

Volgens de werkgeversorganisatie moeten alle partijen investeren om de aansluiting tussen het hbo en het bedrijfsleven te bevorderen. Bedrijven moeten onderzoek doen naar de behoefte aan beroepen en opleidingen. Hogescholen behoren als collectief aanspreekbaar te zijn voor het werkveld. Volgens het rapport is het van belang dat zij bedrijven, net als studenten, als klant gaan beschouwen.

Overheid en student

De overheid moet het beschikbaar bedrag per student op peil houden. Ook studenten dienen een bedrage te leveren. Zij moeten bij hun hogeschool aandringen op een betere samenwerking tussen het hbo en het bedrijfsleven. Ook verlangen de werkgeversorganisaties dat afgestudeerden na enige jaren werkervaring terugkoppeling geven over de kwaliteit van hun opleiding.

Investering overheid

Praktijkgericht onderzoek moet een belangrijkere rol krijgen binnen het hbo. Deze behoefte komt volgens het rapport van zowel het werkveld als de onderwijsinstellingen. Bedrijven vinden dat de overheid hiervoor meer geld beschikbaar moet stellen. [AvR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?