Terug naar overzicht

Stagiairs onvoldoende voorbereid

Twee derde van de ondervraagde bedrijven zijn ontevreden over de kwaliteit van de sollicitatiebrieven van de student. Ook klagen de stageplekken over het niveau van de sollicitatiegesprekken. De grootste ergernis is de geringe kennis van het bedrijf. Ook studenten met een gebrek aan motivatie en interesse scoren slecht bij sollicitatiegesprekken. De enquete werd gehouden onder 673 studenten en 127 bedrijven.

Sollicitatievaardigheden

Extra aandacht voor sollicitatievaardigheden bij de opleiding zou volgens tachtig procent van de bedrijven welkom zijn. Jan-Willem Kruijthof van Stagemotor ziet hier een verbeterpunt voor de opleidingen: ‘Je kunt van studenten natuurlijk niet verwachten dat hun sollicitatiecapaciteiten nu al nu al perfect zijn.’

Stagiairs krijgen gemiddeld een 6,2 voor hun sollicitatievaardigheden. Volgens Kruijthof kan dit cijfer stijgen. ‘Vaak hebben studenten genoeg kwaliteiten, maar weten ze niet precies hoe ze zichzelf moeten verkopen in een brief of tijdens een sollicitatiegesprek.’

Gebrekkige begeleiding

Studenten beklagen zichover het tekort aan begeleiding door hun school. Bijna negentig procent van de stagiairs is ontevreden over de aangeboden ondersteuning. [AvR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?