Terug naar overzicht

Studenten sceptisch over HBO-Rechten

De organisatie had bijna tweehonderd prominenten uit het werkveld of van andere juridische opleidingen naar Tilburg weten te lokken. Allemaal waren ze benieuwd naar het toekomstbeeld van de hbo-jurist. ‘We leiden hele andere rechtenstudenten op dan de universiteit’, sprak directeur Gerard Hupperetz de zaal toe. ‘Daar moeten we alleen het werkveld nog van overtuigen.’

Expertise overdrijven

Volgens eerste spreker Richard Susskind, hoogleraar aan de universiteiten van Londen en Glasgow, kan het werkveld in ieder geval wel wat veranderingen gebruiken: ‘Advocaten overdrijven vaak over de expertise die nodig is voor hun werk. Het grootste gedeelte van hun zaken is namelijk routinewerk. Daarvoor willen klanten niet langer veel geld betalen.’

Het werkveld moet volgens de juridische trendwatcher daarom veranderen, innoveren: ‘Klanten willen hun juridische advies sneller, goedkoper en van hogere kwaliteit. Dat kan alleen als er meer gebruik wordt gemaakt van IT. Denk bijvoorbeeld aan communities op internet waar je gratis om juridisch advies kunt vragen.’ Volgens Susskind ontstaan door deze ontwikkelingen nieuwe banen waarvoor misschien wel hbo-juristen kunnen worden opgeleid.

Bedenkingen

In de praktijk is de mening over de hbo-jurist sterk verdeeld, blijkt uit het voorlopige promotie-onderzoek van Suzanne de Rooij. Volgens de Avansdocent kun je het werkveld grofweg splitsen in de groep die hen enthousiast verwelkomt en een groep die zijn bedenkingen heeft. Uiteindelijk vindt iets meer dan de helft een baan als hbo-jurist.

Maar ligt dit wel aan het werkveld? Volgens De Rooij behoren de meeste hbo-studenten zelf namelijk tot de groep die sceptisch is over de opleiding. Het overgrote gedeelte is in de veronderstelling dat bedrijven eerder zitten te wachten op academici. Bijna zeventig procent van studenten studeert daarom verder aan de universiteit nadat ze een hbo-diploma hebben behaald.

Studenten overtuigen

‘Wij leiden studenten echter op voor het beroepsveld’, aldus Hupperetz. ‘Daar moeten we blijkbaar niet alleen het werkveld van overtuigen, maar ook de studenten. Daar ligt in de toekomst een flinke uitdaging.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?