Terug naar overzicht

Studie-uitval: ‘Twijfel is niet goed’

Het helpt als aankomende studenten intakegesprekken krijgen, zodat hun motivatie duidelijk is, blijkt uit het onderzoek van Warps. ‘Risicogroepen’ zouden beter kunnen worden gevolgd in het eerste studiejaar, meent Warps. Hij adviseerde gisteren hogescholen ook om ‘complete en objectieve voorlichting’ te geven.

In de grote collegezaal van Avans in Breda werd gisteren een symposium gehouden over hoe studie-uitval, dertig procent onder eerstejaars hbo’ers, kan worden voorkomen.

 

STO

‘Maak procedures rond tentaminering, roostering en examenregels duidelijker. Het “hoe”, “wat” en “waarom”, is voor eerstejaars belangrijk’, zei de andere spreker op het congres, Brian Godor van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC).  Hij rubriceerde de vijfduizend antwoorden die binnenkwamen op de open vraag in het studententevredenheidsonderzoek over wat studenten motiveert. Daaruit blijkt dat eerstejaars hun motivatie vooral halen uit de wens om de propedeuse te halen (later wordt het praktijkgehalte belangrijker).

 

Verplichte aanwezigheid

Je moet studenten beter bij de les houden, vindt Godor. ‘Verplichte aanwezigheid werkt voor eerstejaars.’ Een docent uit de zaal leek dat een goed idee: ‘beloon hen met studiepunten als ze komen’. ‘Als je de lessen boeiend en interessant maakt, komen de studenten wel’, reageerde een andere deelnemer.

 

‘Maar waarom maken we de eisen voor het behalen van de p dan zo hoog? Studenten die op kamers gaan hebben vaak al een kwartaal nodig om te wennen’, merkte een docent op. ‘Door die hoge eis organiseren we willens en wetens de uitval.’ Maar daar was niet iedereen het mee eens, omdat hoge eisen ook een betere kwaliteit teweeg brengen.

 

Negatief

Feliks de Vroomen, contactpersoon voor het toeleverend onderwijs, vond de hele benadering van ‘dertig procent in het hbo valt het eerste jaar uit’, te negatief. Hij is bang voor een ‘self fulfilling prophecy’ als dat maar steeds wordt gezegd. ‘Tien procent moet kunnen uitvallen, wordt altijd gezegd. Dan is er nog een gedeelte dat een andere opleiding gaat doen. Het zou veel positiever zijn als je zegt: “75 procent in het hbo haalt een diploma”.’

 

Warps was het met deze benadering niet eens. ‘Ik vind de uitval gewoon te hoog. Dat is vervelend voor de student, het kan zijn zelfvertrouwen aantasten. Het is ook nadelig voor de overheid. Laatst is berekend dat het 400 miljoen euro per jaar kost. In mijn onderzoek focus ik op uitval, want studiesucces kun je alleen vergroten als je weet waar het door komt, zodat je de uitvaller eruit kunt halen en helpen.’

 

Verschillen

Eenduidig blijken de onderzoeken en adviezen niet. Warps benadrukte dat er tussen studenten met studiesucces en uitval ontzettend veel verschillen zijn. Hoewel aan de hand van verschillende vragen waarschijnlijk ruim 40 procent van de uitval kan worden voorspeld, weet je het van de rest nog niet.

 

Godor merkte bij de antwoorden van STO dat er grote verschillen zitten tussen academies. Pabostudenten worden bijvoorbeeld heel erg gemotiveerd door het praktijkgehalte van de opleiding, maar buitenlandse studenten van de Avans International School hebben daar geen boodschap aan. Ze komen om hun diploma te halen.

 

Binden

Studenten binden aan de opleiding, persoonlijk en informeel contact en ‘zien en gezien worden’ dragen volgens de sprekers in ieder geval bij aan studiesucces. ‘Als je een relatie hebt met je opleiding, empathie met de mensen, dan loop je niet zo snel weg’, merkte de nieuwe bestuursvoorzitter van Avans, Paul Rüpp, op.

 

Preventief

Stafmedewerker Emmy Bluemink meldde dat Avans vanuit het project Hippocampus onder meer gaat onderzoeken hoe studenten beter gevolgd kunnen worden tijdens hun studie. Daarmee kan  dreigende uitval eerder worden gedetecteerd. ‘We willen preventief daarover waken’, aldus Bluemink. Volgens haar mag geen student meer ‘ongemerkt van het toneel verdwijnen.’

Ongeveer tachtig personen bezochten het symposium, dat werd georganiseerd door het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool.  [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?