Terug naar overzicht

Verbetering bij SPH Breda

In de Keuzegids Hoger Onderwijs 2009 oordelen SPH-studenten negatief op de punten docenten/lessen en baanvoorbereiding. ‘Het minnetje voor docenten heeft vooral te maken met het aantal contacturen. Studenten willen meer contacturen en daar zijn we van op de hoogte. We zijn druk aan het puzzelen om dat voor elkaar te krijgen’, legt Van Zon uit.

Lessen in kleine groepen 

Zo zit er al meer variatie in het aanbod van hoorcolleges en lessen in kleine groepen. ‘De kunst is om de tijd die studenten met hun docent hebben zo goed mogelijk te gebruiken.’

Van Zon is vooral positief over de waardering op het onderdeel organisatie. ‘In het verleden scoorden wij daarop erg slecht. We hebben vooral de communicatie flink verbeterd met een goed resultaat.’

Dat studenten negatief zijn over de baanvoorbereiding verrast de academiedirecteur. ‘We spreken veel met het werkveld, docenten hebben veel contact met de praktijk en ook studenten zijn daar veel mee bezig binnen het curriculum. Dat gaan we dus nader bekijken.’

Deeltijd scoort goed 

De academiedirecteur wijst tenslotte ook nog even op de resultaten van de SPH-deeltijdopleiding in de Keuzegids Hoger Onderwijs deeltijd. ‘Daarin scoren we alleen maar positief. Docenten krijgen zelfs twee plussen en dat zijn in principe dezelfde docenten als die van de voltijdopleiding .’ SPH in Breda scoort in deze gids een zesde plaats en de Bossche opleiding staat op een negende plaats van de in totaal 21 beoordeelde opleidingen. [AR] 

Zie ook eerder verschenen bericht:

Keuzegids: Avans op drie 03-12-09

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?