Terug naar overzicht

Algemene propedeuse AMB onder vuur

De gezamenlijke propedeusevakken waren al teruggebracht tot twee blokken in het eerste jaar. In de andere blokken volgden de studenten hun ‘eigen’ studie. ‘We hebben ooit voor gezamenlijk gekozen, vanwege de efficiency. Inmiddels zijn we zo groot, dat die reden wegvalt. Het is nu juist moeilijk beheersbaar’, meldde docent Kim Anrar in de vergadering van de academieraad net voor de kerstvakantie.

Maatwerk mogelijk

Van de eerstejaars van vorig jaar zijn er uiteindelijk twaalf van de vijfhonderd nog geswitcht van opleiding. ‘Dat is 3 procent. Maatwerk bieden voor die groep blijft mogelijk, maar we moeten er geen beleid op afstemmen.’ Anrar houdt zich bezig met het herijken van de propedeuse. Het stoppen met de gezamenlijke propedeuse is het advies dat ze hiervoor uitdoet aan de directie van AMB.

Nieuw propedeuseprogramma 

Herkenbaarheid van de studie en een goed beroepsperspectief zijn voor studenten de belangrijkste punten, bleek uit een onderzoek van Anrar. In het nieuwe propedeuseprogramma moet ook naar voren komen dat studenten zich meer thuis voelen en duidelijke regels en routes voorgeschoteld krijgen. ‘De visie van de academie op onderwijs blijft wel voor iedereen gelijk: wat verwacht wordt van de studenten en de didactiek van docenten.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?