Terug naar overzicht

Duizend jongeren aan de slag

Werkgevers ontvangen een loonkostensubsidie als zij werkloze jongeren tot 27 jaar uit West-Brabant een arbeidsovereenkomst aanbieden. Bij een halfjaarcontract bedraagt de subsidie 2500 euro, voor jaarcontracten wordt dat bedrag verdubbeld.

Oproep

Wethouder Marja Heerkens van Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid in Breda roept werkgevers op gebruik te maken van deze regeling. ‘Het is zo belangrijk dat we de jeugd op de arbeidsmarkt krijgen en houden. Deze groep mag niet tussen de wal en het schip vallen. En als de economie straks weer aantrekt, hebben we jonge mensen met goede scholing en werkervaring hard nodig.’

Vier miljoen euro

De overheden stellen vier miljoen euro beschikbaar voor het plan. Naast werkgevers, kunnen ook projecten die zich inzetten om jongeren aan een opleiding of werkplek te helpen subsidie aanvragen. 

Jongerenwerkloosheid

Jongeren zijn één van de grootste slachtoffers van de economische crisis. Op 1 december 2009 telde West-Brabant ongeveer 2200 werkloze jongeren, een stijging van 80 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwachting is dat deze ontwikkeling ook in 2010 zal doorzetten.

Actieplan

De regeling maakt onderdeel uit van het regionaal actieplan ‘Bruggen Bouwen voor de Jeugd’, dat in juli 2009 werd opgesteld. Hieraan werken alle West-Brabantse gemeenten mee, evenals Avans Hogeschool, ROC West-Brabant, Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, MKB Breda, De Unie, UWV WERKbedrijf en ZLTO. [AvR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?