Terug naar overzicht

Engels van docenten is voldoende

Bij enkele opleidingen laat het Engels van docenten te wensen over, maar van een ‘consistent klachtenpatroon’ is geen sprake. Dat blijkt uit de beoordeling van opleidingen door kwaliteitsbewaker NVAO, stelt Plasterk. Bovendien sturen steeds meer opleidingen docenten naar een cursus.

Toch vindt de bewindsman het oordeel van studenten over het Engels van hun docenten ‘niet erg hoog’: gemiddeld een 6,9. In de Nationale Studenten Enquête is daar afgelopen jaar voor het eerst naar gevraagd. Universitaire studenten zijn er iets beter over te spreken (7,0) dan hbo-studenten (6,7).

Zware onvoldoendes

De tevredenheid van bachelorstudenten loopt overigens flink uiteen, blijkt uit de database van de Nationale Studenten Enquête. In het hbo zijn de zwaarste onvoldoendes (een 5,2) voor het Engels van de docenten van de opleidingen integrale veiligheidskunde (Saxion Hogescholen Deventer) en bouwmanagement & vastgoed (Hogeschool Inholland Haarlem). Maar die oordelen zijn gebaseerd op tamelijk kleine aantallen studenten.

Avans in bovenste regionen 

Opvallender is de magere 5,7 bij het hoger hotelonderwijs van Stenden Hogeschool en de 5,8 voor diermanagement van de Hogeschool Van Hall Larenstein, waar enkele honderden studenten zijn ondervraagd. In de bovenste hbo-regionen bevindt zich de opleiding communications and multimedia (Avans Hogeschool), waar de 71 ondervraagde studenten het Engels van hun docenten waarderen met een 7,5.

Bij de universiteiten bungelen de docenten van de Delftse bacheloropleiding industrieel ontwerpen onderaan: voor hun Engels krijgen zij een 5,2 van hun studenten. Maar ook dit is gebaseerd op een klein aantal studenten. Van de Utrechtse opleiding pedagogische wetenschappen zijn 417 studenten ondervraagd en daar reikt de waardering voor het Engels van docenten niet hoger dan een 5,9. Allerhande talenstudies scoren goed, waaronder Engelse taal & cultuur (Universiteit Leiden), maar ook literatuurwetenschap (Vrije Universiteit) en Scandinavische taal & cultuur (Universiteit van Amsterdam) . De grootste van de hoog gewaardeerde opleidingen is de Roosevelt Academy Middelburg, waar studenten het Engels van hun docenten met een 8,2 belonen. 

Incompleet beeld 

Overigens is slechts een deel van het hoger onderwijs onder de loep genomen. Vanaf dit jaar willen de onderzoekers telkens alle opleidingen enquêteren. Dan wordt het beeld snel compleet. [BB/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?