Terug naar overzicht

Fysio volgend jaar weer in de sneeuw

De winterwerkweek voor studenten Fysiotherapie was jarenlang een begrip, maar ging dit jaar niet door omdat het geen onderwijsactiviteit is. Voor veel studenten was de wintersportweek één van de hoogtepunten van de studie.

Twan Zopfi, docent Fysiotherapie, schrijft samen met een aantal docenten een plan om de winterwerkweek volgend jaar wel weer door te laten gaan. Hij hoopt vóór het nieuwe schooljaar uitsluitsel te hebben. ‘De directie beslist of de week doorgaat of niet. Alle eerdere bezwaren worden  in het nieuwe plan ondervangen, dus ik zie niet in waarom de week volgend jaar niet door zou gaan.’

Bezwaren

De onduidelijkheid rondom de aansprakelijkheid bij de winterwerkweek, werd vorig jaar al ondervangen door de oprichting van een stichting. De week werd toen niet onder de vlag van Avans georganiseerd, zodat Avans bij problemen niet aansprakelijk gesteld kon worden.

Daarna kwamen er bezwaren die te maken hadden met het feit dat de werkweek geen onderdeel van het curriculum is. In de nieuwe situatie die Zopfi voor ogen heeft, kunnen studenten na de toetsperiode in het tweede blok uit verschillende projectweken kiezen en wordt de winterwerkweek ook een projectweek, zoals bijvoorbeeld de anatomieweek.  

Voor het volgen van de projectweken krijgen de studenten studiepunten. Zopfi: ‘Studenten die niet meegaan op wintersport, kunnen uit andere projectweken kiezen en zo de vereiste studiepunten binnenhalen.’ 

Tapen  

Er wordt nu gekeken naar de concrete en praktische invulling van de week. ‘Er is veel inhoudelijks dat je kunt doen. Onderdelen als tapen en bandageren zijn bijvoorbeeld nu niet in het curriculum verwerkt, terwijl dat wel belangrijk is voor beginnende fysiotherapeuten.’

Daarnaast ziet Zopfi mogelijkheden om studenten EHBO-beginselen bij te brengen en een theoretisch onderdeel als motorisch leren in de praktijk te volgen. ‘Veel studenten kunnen nog niet skiën of snowboarden. We kunnen filmpjes maken van de lessen die zij volgen en die ’s avonds bekijken om te zien of iemand volleerd is in een beweging.’ 

Grote groep

De werkweek was altijd bedoeld voor tweedejaarsstudenten. Omdat de huidige tweedejaars de week missen, mogen zij volgend jaar ook mee als de werkweek doorgaat. Zopfi: ‘Voor een keer is dat wel te doen. Vorig jaar hadden we met 120 deelnemers een grotere groep tweedejaarsstudenten dan het huidige aantal eerste- en tweedejaars.’ [ID]

 

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Discussie over winterwerkweek Fysio 28-05-2009

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?