Terug naar overzicht

Toetscongres met Cito

Tijdens het congres wordt ingezoomd op wat hbo-scholen kunnen doen om de kwaliteit van tentamenbeoordeling te verbeteren. Er zijn verschillende lezingen, waaronder twee van Avans. Het Leer- en Innovatiecentrum geeft samen met docenten en studenten een presentatie over peerassessments. Daarnaast wordt er een presentatie verzorgd vanuit het EVC-centrum over het beoordelen van Eerder Verworven Competenties.

Kwaliteit hbo

Als afsluiting is er een paneldiscussie waaraan Avansbestuurder Frans van Kalmthout deelneemt. Dat doet hij ook vanuit zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Examenkamer, die toezichthouder is op de examens van het particuliere onderwijs. Het debat zal gaan over de rol van toetsing en kwaliteit van het hbo.

Docenten, ondersteunend personeel en directeuren zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. De kosten zijn 250 euro. [EvG]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Studie-uitval verminderen door tutoring – 13-03-2009

Certificaat voor eerste student-tutoren – 04-03-2009

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?