Terug naar overzicht

Toolkit test competenties voor hbo

Dit instrumente Kies Actief Toolkit wordt door Avans in samenwerking met andere hogescholen ontwikkeld.

 

Mbo- en havoleerlingen kunnen er met de test achterkomen of ze voldoen aan de startcompetenties die in het hoger beroepsonderwijs worden gevraagd. Zo kunnen ze zich behoeden voor een ongelukkige studiekeuze.

 

Hbo-studenten die al aan hun studie zijn begonnen, kunnen met de test zien waar hun zwakke en sterke plekken zitten. In gesprek met hun studieloopbaanbegeleider kan de student vervolgens afspraken maken daaraan te werken. ‘Maar je kunt ook besluiten om juist je sterke kanten beter te gaan benutten’, aldus Adri Verhoosel, vanuit het Leer- en Innovatiecentrum van Avans betrokken bij het Kies Actief project.

 
Hoe gaat de Kies Actief Toolkit eruit zien?

Verhoosel: ‘De student beantwoordt via een computerprogramma vragen om zijn niveau te toetsen aan de algemene hbo-startcompetenties, zoals samenwerken en plannen en organiseren. We denken dat de test niet langer dan een half uur moet gaan duren.

Naast een vaste basismodule kunnen studenten extra modules maken. Er komen oriëntatiemodules over specifieke studierichtingen, bijvoorbeeld techniek of economie. De student kan hiermee zien of hij geschikt is voor zo’n richting. Als je geen gevoel voor cijfers hebt, kun je beter geen technisch vak kiezen.

Ook aparte vaardigheden kunnen worden getest, bijvoorbeeld taal. Sommige regio’s kennen specifieke problemen, bijvoorbeeld taalachterstand in wijken waar veel allochtonen wonen. Een keuzemodule op het gebied van taal kan dan nuttig zijn. Door deze extra keuzemodules op te nemen in de Kies Actief toolkit, kunnen we nog gerichter toetsen.’

 

Wat zijn de doelstellingen?

‘We willen voorkomen dat studenten een verkeerde opleidingskeuze maken. We willen bereiken dat mbo-studenten een goed beeld hebben van wat zij kunnen verwachten van het niveau van een hbo-opleidingen. Daar denken zij nu soms te makkelijk over. Bovendien kunnen we studenten beter tijdens de studie begeleiden als duidelijk is waar ze staan in hun ontwikkeling.  We streven er uiteindelijk naar de studie-uitval met vijf procent te verminderen. We hopen dat alle hogescholen van Nederland met deze methode gaan werken en dat ook middelbare scholen haar gaan gebruiken, zodat het een instrument wordt dat ingebed is in het studieloopbaantraject van een scholier en student.’

 
Hoe verloopt het project tot nu toe?

‘We liggen iets voor op schema. We zijn nu in een fase aanbeland dat er echt dingen geproduceerd moeten worden. We gaan nu de inhoud van de vragen bedenken en binnenkort starten de onderhandelingen met drie softwareontwikkelaars.’

 

Wat is je advies voor twijfelende studenten?

‘Kies een studie op basis van je interesses. En probeer er vooraf achter te komen wat een opleiding van je verlangt en hoe je toekomst eruit ziet met een diploma.’

 

De Kies Actief Toolkit maakt onderdeel uit van het Nationaal Actieplan E-learning, dat studiesucces probeert te vergroten door middel van ICT. In september 2009 is Avans Hogeschool samen met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Zuyd gestart met de ontwikkeling ervan. Initiatiefnemers van het actieplan zijn Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, de HBO-raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en onderwijsinovatiebureau SURFfoundation. [AvR, PM]

  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?