Terug naar overzicht

Tweede hbo-studie voorlopig goedkoop

De discussie rond het collegegeld voor de tweede studie is terug te voeren op een drie jaar oude afspraak tussen de studentenbonden, de universiteiten en de hogescholen. In 2007 beloofden de bonden zich neer te leggen bij een verhoging van het collegegeld voor een tweede studie. In ruil kregen ze de garantie dat studenten die aan een tweede studie waren begonnen voordat ze de eerste hadden afgerond, mochten doorstuderen voor het gewone, lage collegegeld – hoe lang ze ook over die tweede studie zouden doen.

Verschil zelf bijleggen 

De instellingen kwamen hierop terug toen bleek dat dubbelstudenten die al een diploma behaald hebben niet langer door de overheid worden bekostigd. De universiteiten en hogescholen zullen het verschil dus zelf moeten bijleggen. En dan worden oude afspraken ineens te duur.

Onder druk van de studentenbonden en een kritische Eerste Kamer dwong minister Plasterk in december toch nog een akkoord af met de universiteiten. De komende drie jaar zullen ze zich houden aan het convenant uit 2007, in  ruil voor een tijdelijke subsidie voor tweede masterdiploma’s.

Compensatie 

Met de hogescholen maakte Plasterk vrijdag vergelijkbare afspraken: ook hbo’ers die een tweede studie afmaken, betalen voorlopig het lage tarief. Op welke manier de hogescholen de komende drie jaar voor het verlies gecompenseerd worden, is nog niet bekend. [IB/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?