Terug naar overzicht

‘We deden soms dubbel werk’

Nu werken de twee diensteenheden vaak langs elkaar heen. Zo gebruikt DFS bijvoorbeeld Osiris om data over studentenaantallen te verzamelen en haalt DMCS haar informatie bij de HBO-raad en IB-Groep. Wanneer directeuren deze data opvragen om hun businessplannen te onderbouwen, krijgen ze dus verschillend cijfers.

Dubbel werk

‘We waren soms werk dubbel aan het doen’, legt Ron Wintjens van DMCS uit. ‘Bovendien weet een academiedirecteur soms niet waar hij met een bepaalde vraag terecht kan. Moet hij bij DMCS zijn, bij DFS of misschien bij het Leer- en Innovatiecentrum? Dat moet een stuk duidelijker worden. We leveren bovendien niet langer alleen de cijfers, maar laten hier ook een analyse op los. We geven een totaaladvies en leggen uit wat deze cijfers voor de betreffende academie betekenen.’

Het gaat vooralsnog om een experiment van een jaar om te kijken of de samenwerking succesvol is. De officiële aftrap hiervan vindt komende dinsdag plaats in Breda in de vorm van het seminar ‘Samen in managementinformatie’. Daar presenteert DFS de definitieve instroomcijfers van december en wordt de samenwerking uitgelegd aan de hand van enkele casussen.

Kapel

Het seminar ‘Samen in managementinformatie’ vindt plaats op dinsdag 19 januari tussen 9.00 en 13.30 uur in de kapel van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost in Breda. Geïnteresseerde medewerkers kunnen zich opgeven door te mailen naar informatiemanagement.dfs@avans.nl. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?